גדולתה של ברית המילה

"סיפור עם מוסר השכל לברית מילה" על גדולתה של ברית המילה ניתן ללמוד מסיפור על הרב מבריסק - רבי יצחק זאב הלוי סולובייציק זצ"ל בברית לאחד מנכדיו...

גדולתה של ברית המילה - מצווה חשובה מאד

 

 מסופר על הרב מבריסק רבי יצחק זאב הלוי סולובייצ'ייק זצ"ל

 

שפעם אחת התקיימה בביתו ברית מילה לאחד מנכדיו. 


בסיומה של הברית ניגש המוהל אל הרב ואמר: "נו... ברוך ה' שזכינו לקיים מצוות ברית מילה ועוד בבית הרב ואחד מצאצאיו..."

 

התפלא הרב ותהה: "למה כוונתך?! האם אתה חושב שקיומה של ברית בביתי ולנכדי שונה היא מחשיבות ברית אחרת?!

 

אמשול לך משל למה הדבר דומה:

 

מלמד תינוקות שהיה עושה מלאכתו נאמנה אולם, שכרו היה זעום וכל ימיו היה עני ואביון. 


פעם אחת התבטא המלמד: "אם היה לי כל אוצרותיו של רוטשילד הייתי עוד יותר עשיר ממנו.."


תלמידיו התפלאו ושאלו: "למה כוונתך?!


המלמד השיב בחיוך: "דמיינו רגע!... למעשה יהיו לי את כל אוצרותיו של רוטשילד, אבל בנוסף יהיה לי גם את המשכורת שאני מקבל בתור מלמד"...

 

כן הוא הנמשל, גם במצוות ברית המילה:

 

מצווה זו כה חשובה לאין ערוך עד כדי שאין ערך וחשיבות כלל לייחוסו של הנימול...


ברית- מי ששמח מוסיפים לו שמחה (dvar-tora.co.il)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏