שאלות ותשובות- פרשת תרומה חלק ז

"שאלות ותשובות לפרשת תרומה" מעליית שביעי עד סוף הפרשה. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת תרומה

עליית שביעי  – עד סוף הפרשה

מעליית שביעי עד סוף הפרשה


 

א.        מה היה אורך ורוחב חצר המשכן? ארכו 100 אמה ורחבו 50 אמה.


ב.         כמה עמודים היו לאורך וכמה לרוחב? 20 לאורך, ו-10 לרוחב.


ג.         מה היה תלוי על העמודים? יריעות עשויות מקליעת פשתן.


ד.         ממה היו עשויים אדני העמודים? מנחושת.


ה.        ווי העמודים שעליהם נתלתה היריעה וכן חישוקי העמודים ממה היו עשויים? מכסף.


ו.         מה הייתה מידת מסך שער החצר ושאר הקלעים בכיוון זה (מזרח)? השער 20 אמה והקלעים מצידיו כל אחד 15 אמה, סה"כ 50 אמה.


ז.         כיצד חולקו העמודים בכיוון זה? במסך שער החצר ארבעה עמודים ובצדדיו שלושה כל אחד.


ח.        ממה היה עשוי מסך שער החצר? מארבעה סוגי חוטים כנ"ל בפרוכת וביריעות התחתונות.


ט.        מה היה גובה יריעות אלה התוחמות את החצר? 5 אמות.


י.         מה היה מחזיק את היריעות שלא יוגבהו ברוח? יתדות מנחושת.

 

רש"י


יא.       קלעי החצר (היריעות), האם היו עשויים מעשה אורג או מעשה קליעה? קליעה.


יב.       האם היו אטומים או שהיו בהם נקבים? היו בהם נקבים.


יג.        כמה אמות היו בין עמוד לעמוד בחצר? חמש אמות.


יד.       האם הקלעים היו תלויים ישירות על ווי העמודים? באר. לא, אלא היו כרוכים מלמעלה במיתרים סביב קונדס שהוא חתיכת עץ קטנה בגודל שלושה על שישה טפחים, וקונדס זה היה תלוי בווי העמודים.


טו.       מה הם חשוקי העמודים? רצועות מכסף המקיפות את העמוד (רש"י מסופק אם בראשו של העמוד או באמצעיתו או על פני כולו).


טז.      מה היה הרווח בין כתלי המשכן לבין קלעי החצר מכל צד? מהדרום והצפון והמערב 20 אמה, ובצד מזרח 50 אמה מפתח המשכן עד לפתח החצר.


יז.        ממה היו עשויים אדני המסך? מנחושת כמו שאר אדני החצר.


יח.       ממה היו עשויים הכלים בהם הקימו את המשכן כולל היתדות? מנחושת.


יט.       למה שימשו היתדות וכיצד? להחזיק את הקלעים שלא תגביהם הרוח, והיו תקועים בארץ וקשורים במיתרים שמחזיקים את היריעות.

  


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏