שאלות ותשובות- פרשת בשלח חלק ב

"שאלות ותשובות לפרשת בשלח" מעליית שני עד עליית שלישי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת בשלח

עליית שני – עליית שלישי  

מעליית שני עד עליית שלישי


א.        מה עשו בני ישראל כשראו שהמצרים משיגים אותם ליד הים? צעקו לה'.


ב.         מה התלוננו בני ישראל על משה? שהיה עדיף להם לעבוד את מצרים מלמות במדבר.


ג.         מה ענה להם משה? שלא ידאגו כי תכף יעשה להם ה' ישועה ולא יראו את המצרים יותר.


רש"י


ד.         מה פירוש מצרים נוסע אחריהם בלשון יחיד (ב' פירושים)? היו מאוחדים כאיש אחד נגד ישראל, או שראו ישראל את השר של מצרים יורד מן השמים לעזרם.


ה.        מהי אומנות אבותיהם של ישראל? לצעוק לה' ולהתפלל אליו.
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏