שאלות ותשובות- פרשת בשלח חלק ג

"שאלות ותשובות לפרשת בשלח" מעליית שלישי עד עליית רביעי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת בשלח

עליית שלישי  – עליית רביעי  

מעליית שלישי עד עליית רביעי


א.        מה ביקש ה' ממשה לעשות ומה לא לעשות? לא לצעוק לה', אלא לדבר אל בני ישראל שיסעו לכיוון הים.


ב.         מה אמר ה' למשה שיעשה עם המטה ומה יקרה אז? שירימהו ויטהו לכיוון הים, או על הים, והים ייבקע ובני ישראל יעברו בתוכו ביבשה.


ג.         כיצד יסכים פרעה להסתכן ולעבור בתוך הים ביבשה? ה' יחזק את לבו.


ד.         מה עשה ה' עם עמוד הענן בזמן החשכה של ליל השביעי ליציאה? לא הסתלק כהרגלו, אלא יצא מלפניהם ועבר לאחוריהם כדי להחשיך למצרים ולהפריד בינם לבין ישראל.


ה.        מה עשה ה' לים כשהטה משה ידו על הים? נתן רוח חזקה כל הלילה עד שנעשה הים ליבשה במקום בקיעת המים.


ו.         כיצד נעשו המים עבור ישראל בזמן שעברו? כחומה מימין ומשמאל.


ז.         כיצד השקיף ה' לרעה על מחנה מצרים? הביא עליהם מהומה מעמוד אש וענן, הסיר את גלגלי המרכבות וגרר את כולם לים.


ח.        מה אמרו מצרים בעקבות כך? בואו ננוס מפני ישראל שה' נלחם עבורם.


רש"י


ט.        מניין שאין להאריך בתפילה בעת צרה ליעקב? מה תצעק אלי, שהיה משה מתפלל וה' מונעו מכך.


י.         אילו זכויות הביאו לקריעת הים? זכות אבות וזכות האמונה בה'.


יא.       חוץ מלהחשיך למצרים ולהפריד בין המחנות, מה עוד שימש עמוד הענן? לקבל חצים ואבנים שזרקו המצרים על ישראל.


יב.       באיזה דין שמים היו נתונים ישראל באותה שעה? אם להנצל או להאבד עם המצרים.


יג.        מהי הרוח העזה ביותר בה נפרע ה' מן הרשעים? רוח מזרחית.


יד.       מדוע נאמר סוס פרעה בלשון יחיד? שכל סוסיו חשובים לפני ה' כסוס אחד.


טו.       מהי אשמורת הבוקר (ב' פירושים)? שליש הלילה הסמוך לבוקר, או משמרת שירת המלאכים הסמוכה לבוקר.


טז.      כיצד היכו עמוד הענן והאש במצרים? הענן יורד ועושה האדמה שתחת המחנה לבוץ, ועמוד האש מרתיח הבוץ ורגלי סוסיהם נשמטות.


יז.        מהו לשון מהומה בכל מקום? קול רעש גדול.


יח.       כיצד הסיר ה' גלגלי המרכבות? נשרפו מכוח האש.


יט.       מהו העונש בגרירת המרכבות ומדוע? אבריהם התפרקו תוך כדי גרירה בכבדות, וזאת משום שהכבידו את לבם.


כ.         מי עוד לקה ביבשה בזמן שהמצרים לקו בים? המצרים שנשארו במצרים.


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏