שאלות ותשובות- פרשת בשלח חלק ד

"שאלות ותשובות לפרשת בשלח" מעליית רביעי עד עליית חמישי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת בשלח

עליית רביעי  – עליית חמישי  

מעליית רביעי עד עליית חמישי


א.        מה מצאו בני ישראל באילים? 12 מעיינות ו- 70 עצי תמר.


ב.         לאיזה מדבר הגיעו לפני מדבר סיני? מדבר סין.


ג.         על מה התלוננו שם בני ישראל, ואת מה הזכירו? שהם עלולים למות ברעב והזכירו את הלחם והבשר שאכלו במצרים.


ד.         מה אמר ה' על כך בתגובה? שימטיר להם לחם מן השמים כל יום.


ה.        כמה יש ללקוט ביום שישי מן המן ומדוע? כפול מבכל יום, גם בשביל שבת שלא ילקטו בו.


ו.         מה אמרו משה ואהרן לישראל? שהם יקבלו בערב בשר ובבוקר לחם, וידעו את כבוד ה' וכי הוא הוציאם ממצרים ושאין להם להתלונן עליהם (על משה ואהרן).


ז.         מתי נגלה כבוד ה' בענן לעיני העם? כשהתחיל אהרן לומר להם שיבואו להקשיב כי ה' שומע את תלונותיהם.


רש"י


ח.        כנגד מה היו 12 מעיינות ו-70 תמרים? 12 השבטים ו-70 הזקנים.


ט.        בט"ו באייר ירד המן, מה עשו בני ישראל חודש ימים מאז שיצאו ממצרים? אכלו משיירי בצק ומצה.


י.         לכמה סעודות הספיקו השיריים? 61.


יא.       עבור כמה זמן ילקטו מן המן בכל יום? עבור אותו היום בלבד ולא למחר.


יב.       איזה נסיון היה במן עבור בני ישראל? אם ילקטו עבור מחר, ואם יצאו ללקוט בשבת.


יג.        כמה לקטו ביום השישי וכמה מצאו מידתו? לקטו ליום אחד ומצאו בו ליומיים.


יד.       לחם ובשר שביקשו בני ישראל, במה הייתה בעיה ובמה לא, ומדוע, ומה היו ההשלכות? בלחם לא הייתה בעיה כי ביקשוהו לצורך, כי נגמר להם הלחם באותו יום, ולכן קיבלו מן בסבר פנים יפות, עטוף יפה ויש שהות להכינו. בבשר ששאלו הייתה בעיה כי הוא מהמותרות וביקשוהו מכרס מלאה שהרי היו להם בהמות, לכן קבלוהו בערב בשעת טורח.


טו.       מניין שאין אוכלים בשר לשובע? בשר לאכול ולחם לשבוע.

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏