שאלות ותשובות- פרשת יתרו חלק ג

"שאלות ותשובות לפרשת יתרו" מעליית שלישי עד עליית רביעי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת יתרו

עליית שלישי  – עליית רביעי  

מעליית שלישי עד עליית רביעי


א.        האם עשה משה כעצת חמיו? כן.


ב.         מה עשה משה לאחר שקיים עצתו? נפרד מחותנו לשלום ושילחו לארצו.


רש"י


ג.         לאיזה צורך חזר יתרו לארצו? לגייר את בני משפחתו.

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏