ברית- מצווה ללא גאווה והתנשאות

מנחם מנדל מקוצק זצ"ל: מדוע משבחים את התינוק: "כשם שנכנס... כן יכנס..." וכי התינוק נכנס לברית המילה? הרי הוריו מכניסים אותו?! ותשובתו המופלאה... מתאים כ- "דבר תורה לברית"

"כשם שנכנס לברית לתורה לחופה ולמעשים טובים"

 

בברית המילה אנו מברכים את הרך הנימול: "כשם שנכנס לברית לתורה לחופה ולמעשים טובים".

 

שאל האדמו"ר מנחם מנדל מקוצק:

 

מדוע משבחים את התינוק: "כשם שנכנס... כן יכנס..."  וכי התינוק נכנס לברית המילה? הרי הוריו מכניסים אותו?!

 

אלא השיב הרבי מקוצק: 

 

כשם שהתינוק נכנס ומקיים את מצוות המילה ללא גאווה והתנשאות על שמקיים הוא מצווה כה גדולה כך אנו מאחלים לו: שימשיך בעזרת ה' לקיים מצוות ללא כל רגש של גאווה אלא רק כדי לקיים רצון הבורא!...

 


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏