שאלות ותשובות- פרשת יתרו חלק ב

"שאלות ותשובות לפרשת יתרו" מעליית שני עד עליית שלישי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת יתרו

עליית שני – עליית שלישי  

מעליית שני עד עליית שלישי


א.        כמה זמן שפט משה את העם בכל יום? מבוקר עד ערב.


ב.         מה שאל יתרו את משה? מדוע אתה לבד שופט כל היום.ג.         מה ענה לו משה? שהוא מודיע את חוקי האלוהים ודן בין אנשים.


ד.         כיצד הזהיר יתרו את משה? אמר לו שלא טוב אשר הוא עושה וכי מִכּוֹבד העניין ייפול בסוף גם הוא וגם העם.


ה.        מה הציע יתרו למשה? שהוא ישאל משפטים ותורות מה' ויעביר זאת לעם, אך לעניין הדין, שימנה אנשים ראויים שיעשו המלאכה והדבר הקשה יעבירו אליו.


ו.         מי הם הראויים לדון את העם? אנשי חיל, יראי ה', אנשי אמת, שונאי בצע.


ז.         כמה סוגי שופטים יהיו ומהם? 4, הממונים על עשרה איש, הממונים על 50, הממונים על 100, והממונים על 1000.


ח.        מה הבטיח יתרו למשה אם יעשה כן? שהוא יחזיק מעמד וגם העם יבוא על מקומו בשלום.


רש"י


ט.        האם יתרו בא לפני או אחרי מתן תורה? מחלוקת.


י.         מתי שוּלַח יתרו לארצו? בוודאי לאחר מתן תורה.


יא.       מתי הציע יתרו למשה על דבר המשפט? למחרת יום הכיפורים של שנה שנייה. [צ"ע לפ"ז מהו שכ' רש"י למחרת רדתו מן ההר הלא זה היה בשנה ראשונה, ואולי הכוונה שנה שנייה בשנה שמתחילה אחרי חודש תשרי].


יב.       על מה הוכיח יתרו את משה בנוגע לכבוד העם? שכשהוא דן, הוא יושב וכולם עומדים, וזהו זלזול בכבוד ישראל.


יג.        האמנם דן משה את ישראל מבוקר עד ערב? לא בהכרח, אלא דן דין אמת, ומעלה עליו הכתוב שהוא שותף לה' במעשה בראשית, ששם נאמר ויהי ערב ויהי בוקר.


יד.       מי גם עלול ליבול עם משה לדברי יתרו? אהרן וחור ושבעים זקנים. [צ"ע הלא בחטא העגל הרגו את חור ולד' רש"י הנ"ל הייתה פרשה זו אחרי חטא העגל].


טו.       האם יתרו יעץ למשה והחליט מעצמו? לא, אלא יעץ, ואמר לו לשאול על כך מפי הגבורה.


טז.      מי הם אנשי חיל ומדוע ראויים לדון? עשירים, כי לא יצטרכו להחניף.


יז.        מי הם אנשי אמת ומדוע ראויים לדון? העומדים בהבטחתם, שכך יהיו דבריהם נשמעים.


יח.       מי הם שונאי בצע? השונאים לקבל ממון עבור הדין, ואינם מקבלים.


יט.       מי הם העם שסייעו למשה בדין? אהרן נדב ואביהוא וע' זקנים [צ"ע שוב, היכן חור שהוזכר קודם והיכן אלעזר ואיתמר שהוזכרו גם הם בענין לימוד התורה לעם. ע' עירובין נד: ואולי יש חילוק בין סדר הלימוד לבין לדון את העם].
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏