שאלות ותשובות- פרשת יתרו חלק ד

"שאלות ותשובות לפרשת יתרו" מעליית רביעי עד עליית חמישי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת יתרו

עליית רביעי  – עליית חמישי  

מעליית רביעי עד עליית חמישי


א.        באיזה חודש הגיעו בני ישראל למדבר מול הר סיני? בחודש השלישי לצאתם ממצרים (סיון).


ב.         מניין הגיעו בני ישראל לסיני? מרפידים.


ג.         מה אמר ה' למשה כשעלה להר סיני? שיזכיר לעם את הטובות שעשה עמם עד כה, ושהוא מבקש מהם לשמור בריתו, ואם יסכימו, הם יהיו העם המיוחד שלו.


רש"י


ד.         באיזה יום בחודש השלישי הגיעו בני ישראל ליד ההר? בראש חודש.


ה.        מניין שצריכים דברי תורה להיות כחדשים כל יום בעיניך? ביום הזה באו מדבר סיני.


ו.         במה דומה ביאת בני ישראל לסיני ליציאתם מרפידים? זו וזו מתוך תשובה.


ז.         היכן הייתה חניית בני ישראל היחידה מתוך אחדות? ליד הר סיני.


ח.        כשחנו נגד ההר לאן היו פניהם? למזרח.


ט.        באיזה יום לחודש סיון עלה משה להר? ב' לחודש.


י.         באיזה שעה היה תמיד משה עולה להר? בהשכמה.


יא.       למי נצטווה משה לומר דברים קשים ולמי רכים? לגברים קשים ולנשים רכים.


יב.       מה החיבה שרצה ה' להראות לישראל כשהזכיר להם את עונש מצרים? שהמצרים היו חייבים לו על הרבה עבירות ולא נפרע מהם אלא בגלל ישראל.


יג.        מתי נשא ה' את ישראל כעל כנפי נשרים? כשהיו מפוזרים בארץ גושן והיו צריכים לצאת ממצרים, בשעה קלה נתאספו כולם לרעמסס. [צ"ע דברש"י שישי דבא כ' שאשא אתכם קאי בנסיעה מרעמסס לסוכות שהיתה ק"כ מיל ובאו שם לפי שעה].


יד.       חוץ מעניין מהירות הנשר, לאיזו עוד תכונה של הנשר דומה נסיעתם של ישראל? הגנתו על בניו כשהוא עף למעלה מכל העופות ומתיירא מחץ של אדם, ואומר מוטב יכנס החץ בי ולא בבני, כמו כן בעמוד הענן שהגן על ישראל וקיבל הוא את האבנים והחיצים.


טו.       מניין שכל ההתחלות קשות? היה צורך לשכנע את ישראל לקבל התורה מחמת הקושי שבהתחלה, והובטח שאחר כך תהיה ערבות ונעימות.


טז.      מדוע היה צורך לה' לומר שכל הארץ שלו לאחר שהבטיח שעם ישראל יהיה סגולתו? שלא יאמרו שרק הם שלו ומה החידוש בסגולה, אלא שכל העמים שלו והם בעיניו לכלום, ורק בנו הוא בוחר.


יז.        מהו ממלכת כוהנים? עם של אנשים שרים וחשובים.
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏