שמחת תורה- וילך, ניצבים והאזינו

"דבר תורה לשמחת תורהיי רעיון לשמחת תורה והקשר למספר הפסוקים בפרשיות השבוע וילך ניצבים האזינו. משל ונמשל לשמחת תורה המסביר את ההצלה בריקוד עם ספר התורה...

שמחת תורה- וילך, ניצבים והאזינו

מה מיוחד בשמחת תורה שאנו רוקדים עם ספר התורה ועוד אחרי ימי הדין?

הדבר יובן על פי משל:

למלך ששלשת אוהביו בגדו בו, הוא המתין 30 יום ואחד ביקש סליחה והמלך חנן אותו. השני נזכר לאחר 40 יום ובא אל המלך בבכי והמלך ויתר לו. האחרון שהיה האהוב ביוצר על המלך לא הגיע.

המלך כתב לאחר 40 היום אגרת ובה פסק הדין לתלותו. אך מרוב אהבתו לא קיפל אותה ולא מסר לביצוע.

עברו 11 יום והמלך איבד תקווה גלל את האיגרת והמתין יום נוסף לפני שמסר לתליינים.

יום ה-52 הגיע והמלך מוסר את האיגרת לתליינים, אלו יוצאים בלי להתמהמה לביתו של הבוגד. הם מגיעים בשעות הערב ומוצאים אותו תופס את ספר החוקים של המלך רוקד איתו ושר שירים בכבודו של המלך...

המומים הם חוזרים למלך עם האיגרת ואומרים לו את שראו עינהם. וקובעים: "אדוני המלך אדם שרוקד ושמח עם ספר החוקים שלך- בוגד הוא לא!!!

והנמשל ברור מאליו:

הצדיקים שבים בתשובה ולאחר 30 יום נחתמים בראש השנה לאלתר.

הבינוניים צריכים את עשרת ימי התשובה וביום הכיפורים נמחל להם.

אך יש את אלו שהקב"מחכה עוד 11 ימים עד שיחליט לקפל את הדין שלהם בהושענא רבה ולמוסרו למחרת בשמחת תורה.

אלא שאז המלאכים רואים את אלו רוקדים ושמחים עם ספר התורה = ספר החוקים של המלך ומבקשים מה' חנינה שכן חלה כאן טעות...

הריקודים בשמחת תורה מעידים שאנחנו נאמנים לליגיונו של מלך...


רמז נפלא הוא במספר הפסוקים בפרשיות שלפני שמחת תורה:

וילך - 30 פסוקים כנגד 30 ימי חודש אלול
ניצבים - 40 פסוקים כנגד ימי אלול ועשרת ימי תשובה
האזינו - 52 פסוקים כנגד הימים אלול-הושענא רבה

מועדים לשמחה!


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏