שאלות ותשובות- פרשת בא חלק א

"שאלות ותשובות לפרשת בא" מעליית ראשון עד עליית שני. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת בא

עליית ראשון – עליית שני  

מעליית ראשון עד עליית שני


א.        מה רצה ה' שנספר לבנינו ונכדינו? את מה שסבלו המצרים מהמכות.


ב.         כיצד מתבטא ריבויו של הארבה? לא יוכלו לראות את הארץ.


ג.         כיצד יזיק הארבה? יאכל כל מה שנשאר מן הברד.


ד.         לאן עוד יכנס הארבה? לבתי כל המצרים.


ה.        מדוע ביקשו עבדי פרעה ממנו לשלח את ישראל? הם טענו שישראל הם מוקש בשבילם, וכי כבר אבדה מצרים בגללם.


ו.         מה ענה משה כששאלוֹ פרעה מיהו היוצא לזבוח לה'? כולם כולל צאנם ובקרם.


ז.         מה השיב פרעה לדרישת משה? שאם כדי לזבוח, ישאירו את הטף, ואם לא כן כנראה שמחפשים לעשות רע ולברוח.


ח.        מה עשה פרעה מיד לאחר סירובו? גרש את משה ואהרן מעל פניו.


רש"י


ט.        מהי הרעה שעלולה היתה לפגוע בישראל במדבר? כוכב ושמו רעה ישפיע על ישראל במדבר והוא סימן דם. שהיו אמורים למות בחטא העגל.


י.         במה הוחלפה רעה זו ומדוע? בדם מילה שמל אותם יהושע טרם כניסתם לארץ וזאת בעקבות תפלת משה לה' לרחם על ישראל.


יא.       מדוע לא הסכים פרעה שיקחו את הטף למדבר? שמא יברחו. והוא טען שגם לטענתם אין צריך את הטף כי אין דרכם של הטף לזבוח.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏