שאלות ותשובות- פרשת בא חלק ב

"שאלות ותשובות לפרשת בא" מעליית שני עד עליית שלישי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת בא

עליית שני – עליית שלישי  

מעליית שני עד עליית שלישי


א.        מה עשה משה כדי להביא את מכת הארבה? נטה מטהו על ארץ מצרים.


ב.         מי הביאה את הארבה מרחוק? רוח קדים.


ג.         מה קרה לארץ כשהגיע הארבה? נעשתה חשוכה.


ד.         מה עשה הארבה? אכל כל עשב, ירק ופרי העץ שהותיר הברד.


ה.        כשנכנע פרעה כביכול, מה עשה ה' לסיום המכה? רוח ים נשאה את הארבה לים סוף.


ו.         כמה ימים היה חושך במצרים ומה ההשלכות? 3 ימים. לא ראו כלום ולא קמו ממקומם.


ז.         מה היה עם בני ישראל בזמן מכת חושך? להם היה אור במושבותם.


רש"י


ח.        מהי רוח קדים? רוח מזרחית.


ט.        מה ההבדל בין הארבה שבימי משה לשבימי יואל? של יואל היה מהרבה מינים.


י.         האם היה או יהיה כארבה שבימי משה? לא היה ולא יהיה.


יא.       מהי רוח ים? רוח מערבית.


יב.       לא נשאר ארבה אחד, לרבות מה? אלו שכבר מלחום לאכילה.


יג.        מה היה מיוחד בחושך זה של המכה? היה חשוך יותר מלילה, והיה כל כך עב עד שאפשר למששו.


יד.       כמה ימים היתה המכה. פרט? שלושה שלא ראו איש את אחיו, ועוד שלושה שלא יכלו לקום ממקומם, מי שישב לא יכל לעמוד ולהפך.


טו.       מדוע היה צורך במכת חושך (ב' פירושים)? כדי שימותו היהודים הרשעים שלא רצו לצאת ממצרים ולא ידעו על כך המצרים, כדי שלא יאמרו שבאו המכות גם על ישראל. ועוד, שידעו ישראל על הכלים בבתי המצרים ויוכלו לבקשם לכשיצאו.
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏