ברית- כשם שנכנס לברית

"וורט קצר לברית מילה". מדוע מברכים את הנימול "כשם שנכנס לברית כן יכנס לתורה לחופה ולמעשים טובים". "דבר תורה קצר לברית מילה".

"כשם שנכנס לברית לתורה לחופה ולמעשים טובים"

 

בברית המילה אנו מברכים את הרך הנימול: "כשם שנכנס לברית לתורה לחופה ולמעשים טובים".

 

שאל האדמו"ר מנחם מנדל מקוצק:

 

מדוע משבחים את התינוק: "כשם שנכנס... כן יכנס..."  


וכי התינוק נכנס לברית המילה? הרי הוריו מכניסים אותו?!

 

אלא השיב הרבי מקוצק: 

 

כשם שהתינוק נכנס ומקיים את מצוות המילה ללא גאווה והתנשאות על שמקיים הוא מצווה כה גדולה,


 כך אנו מאחלים לו: שימשיך בעזרת ה' לקיים מצוות ללא כל רגש של גאווה אלא רק כדי לקיים רצון הבורא!...

 


דבר תורה לברית- (dvar-tora.co.il)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏