שאלות ותשובות- פרשת בא חלק ג

"שאלות ותשובות לפרשת בא" מעליית שלישי עד עליית רביעי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת בא

עליית שלישי  – עליית רביעי  

מעליית שלישי עד עליית רביעי


א.        מה הסכים פרעה לאחר מכת חושך? שילכו כולם חוץ מצאנם ובקרם.


ב.         מה הגיב על כך משה? שפרסה אחת לא תישאר, ופרעה עוד יוסיף צאן משלו.


ג.         כיצד נימק זאת משה? לא נוכל לדעת כמה ידרוש ה' מאיתנו לזבוח.


ד.         פרעה הכביד לבו והוסיף להזהיר, מה הזהיר? שלא יראנו משה יותר לעולם, ואם יראנו ימות.


ה.        כיצד הגיב על כך משה? אמר שכך יהיה, שלא יראנו יותר.


ו.         מה הבטיח ה' למשה שיקרה לאחר שיביא עוד נגע אחד על מצרים? שפרעה יזדרז לשלחם.


ז.         מה אמר ה' למשה שיעשו העם לפני שיֵצאו? שישאלו מרעיהם ושכניהם הגוים כלי כסף וזהב.


ח.        מה עזר לעם לקבל מהמצרים? ה' נתן את חן העם בעיני מצרים.


ט.        בעיני מי היה משה גדול מאוד? בעיני עבדי פרעה ובעיני העם.


רש"י


י.         מדוע הוצרך ה' לומר בלשון בקשה שישאלו העם מהמצרים כלי כסף וזהב? כדי שלא יאמר אותו צדיק, אברהם, שה' קיים בהם את העבדות ולא את הפרס של יצאו ברכוש גדול.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏