שאלות ותשובות- פרשת בא חלק ה

"שאלות ותשובות לפרשת בא" מעליית חמישי עד עליית שישי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת בא

עליית חמישי – עליית שישי  

מעליית חמישי עד עליית שישי


א.        מה ציוה משה לבני ישראל? לקחת צאן לשחיטת הפסח.


ב.         מה ציוה לעשות בדם? לטבול בו אגודת אזוב ולמרוח בקורות ובמשקוף בכל בית.


ג.         לאן אסור היה להם לצאת עד הבוקר? מחוץ לבית.


ד.         מה יעשה ה' כשיֵרד להכות במצרים ויראה הדם על הפתחים? ידלג על אותו בית.


ה.        מדוע יש לעשות קרבן פסח לדורות? כדי שישאלו הבנים ויענו האבות על הנס שפסח ה' על בתינו והיכה רק את המצרים.


ו.         מה עשו העם לאחר הציווי על קרבן פסח? השתחוו לה'.

 

רש"י


ז.         מהו האזוב? מין ירק עם גבעולים.


ח.        כמה קלחים של אזוב צריכים בשביל אגודה? שלושה נקראים אגודה.


ט.        מהו הדם אשר בסף? הדם שבכלי.


י.    האם בטבילה אחת בדם יתן על המזוזות והמשקוף? לא, אלא בכל פעם מן השלוש, יטבול בדם.


יא.       מדוע נצטוו ישראל שלא לצאת מן הבית עד בוקר? כי המשחית אינו מבחין בין צדיק לרשע בזמן שניתנה לו רשות, והלילה הוא רשותם.


יב.       כמה פסחים נתחייבו ישראל לעשות עד כניסתם לארץ ומתי? שניים, בשנה הראשונה והשניה.


יג.        על מה השתחוו ישראל לאחר ציווי הפסח? על בשורת הגאולה ממצרים, והביאה לארץ, ובשורת הבנים שיהיו להם.


יד.       ממתי נאמר על בני ישראל שעשו את הפסח ומדוע? מראש חודש ניסן, אף על פי שלא עשו אלא בי' בניסן- משיכה, ובי"ד בניסן- שחיטה, אך כיון שמראש חודש קבלו על עצמם לעשות, נחשב להם כאילו עשו כבר מאז.


טו.       מדוע נאמר על בני ישראל וילכו ויעשו? לתת שכר גם על ההליכה.


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏