שאלות ותשובות- פרשת מקץ חלק א

"שאלות ותשובות לפרשת מקץ" מעליית ראשון עד עליית שני. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת מקץ

עליית ראשון – עליית שני  

מעליית ראשון עד עליית שני


א.        כעבור כמה זמן מחלום השרים חלם פרעה? שנתיים.


ב.         מה היה חלומו הראשון של פרעה? שבע פרות יפות ובריאות עולות מן היאור ורועות, ולידם שבע פרות מכוערות ורזות שלפתע אכלו את הבריאות.


ג.         מה היה חלומו השני של פרעה? שבע שיבולים בקנה אחד בריאות וטובות ולפתע צמחו שבע שיבולים דקות שבלעו את הבריאות והמלאות.


ד.         מה עשה פרעה כשהקיץ ונבהל? קרא לכל חרטומי וחכמי מצרים לפתור חלומו.


ה.        האם הצליחו לפתור, ומי נזכר באדם שיכול לפתור ובמי? לא, שר המשקים נזכר ביוסף.


ו.         כיצד כינה שר המשקים את יוסף? נער עברי עבד לשר הטבחים.


ז.         מה עשה פרעה כששמע על חכמתו של יוסף בפתרון החלומות? שלח לקרוא לו.


ח.        מה עשו ליוסף לפני שהגיע לפרעה? סיפרו שערותיו והחליפו שמלותיו.


רש"י


ט.        מהו יאור? מאגר מים לא טבעי אלא שאדם יצַרוֹ.


י.         מדוע נקרא הנילוס יאור? שהוא עולה ומשקה יאורים רבים.


יא.       מדוע יש צורך ביאורים במצרים? לפי שאין גשמים יורדים בה תדיר כשאר ארצות.


יב.       מתי אין הבריות נותנות עין צרה אחת בחברתה? בשנים של שובע.


יג.        מה ההבדל בין חלום פרעה לחלום נבוכדנצר? פרעה זכר וידע החלום ולא הפתרון, נבוכדנצר גם את החלום לא זכר.


יד.       מהו חרטומים? "נחרים בטימי", מחממים עצמות מתים ושואלים אותם שאלות.


טו.       האמנם לא פתרו החרטומים את חלום פרעה? פתרו, אך לא נכנס הפתרון באוזניו.


טז.      למה התכוון שר המשקים כשכינה את יוסף נער עברי ועבד? נער, שוטה ואינו ראוי לגדולה. עברי, אפילו לשוננו אינו מכיר. עבד, שאסור לו למלוך וללבוש בגדי שרים.


יז.        מדוע נקרא בית הסוהר בור? שהוא עשוי כעין גומא.


יח.       מדוע סיפרו את שערות יוסף לפני שהגיע לפרעה? מפני כבוד המלכות.

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏