שאלות ותשובות- פרשת מקץ חלק ב

"שאלות ותשובות לפרשת מקץ" מעליית שני עד עליית שלישי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת מקץ

עליית שני – עליית שלישי  

מעליית שני עד עליית שלישי


א.        מה ענה יוסף לפרעה כששיבח אותו על פתרונותיו? שאין זה תלוי בו אלא בה'.


ב.         כיצד פתר יוסף לפרעה את חלומותיו? שני החלומות כוונתם אחת היא, שיבואו 7 שני שובע ואחריהן 7 שני רעב שישכיח לגמרי את השובע, וזה שבא החלום פעמיים הוא מפני שממהר ה' לעשות זאת.


ג.         מה הציע יוסף לפרעה לעשות בנידון? להתכונן בשנות השובע לשנות הרעב ע"י צבירת מזון, ושינוהל הכל ע"י איש נבון וחכם, שיהיו תחתיו פקידים בכל ארץ מצרים והם ינהלו את המצבור הגדול.

ד.         מה הגיב פרעה ועבדיו לפתרון? מצא חן בעיניהם, ופרעה אמר שיש רוח אלקים ביוסף.


רש"י


ה.        מדוע בשני השובע נאמר "הגיד לפרעה" וברעב נאמר "הראה את פרעה"? הגיד - על דבר סמוך, הראה - על דבר רחוק.


ו.         מה ההבדל בין שם העצם אוכל לַפּוֹעַל אוכל? הראשון טעמו בא' והשני טעמו בכ'.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏