שאלות ותשובות- פרשת מקץ חלק ג

"שאלות ותשובות לפרשת מקץ" מעליית שלישי עד עליית רביעי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת מקץ

עליית שלישי  – עליית רביעי  

מעליית שלישי עד עליית רביעי


א.        מה אמר פרעה ליוסף בעקבות הפתרון? שאין חכם כמותו, ושהוא ינהל את כל ענייני מצרים.


ב.         מה לא רצה פרעה לתת ליוסף? את הכסא והמלוכה.


ג.         מה עשה פרעה ליוסף לאות כבוד? נתן לו את טבעתו, הלבישו בגדי שש, נתן רביד זהב על צווארו, והרכיבו במרכבה מלכותית.


ד.         מה גזר פרעה על כל עמו ביחס ליוסף? שאיש לא ירים ידו לאחוז חרב, או רגלו לרכב על סוס, אם לא ברשות יוסף.


ה.        כיצד קראו העם ליוסף וכיצד קרא לו פרעה? העם קראו לו אברך, ופרעה קרא לו צפנת פענח.


ו.         את מי נתן פרעה ליוסף לאשה? אסנת בת פוטיפרע.


ז.         בן כמה היה יוסף כשעמד לפני פרעה והתמנה לתפקיד הרם? 30.


ח.        היכן היו מצבורי התבואה והמזון? בכל עיר שמרו את אוכל השדות שמסביבה.


ט.        מדוע חדלו מלספור את כמות המזון שנצטבר? כי היה רב מדי מכדי לספור.


י.         כמה בנים נולדו ליוסף ומתי? שניים בתוך שנות השבע.


יא.       מה שמות בניו ומדוע? מנשה על שם נשיה ושכחת העבר, ואפרים על שם שזכה יוסף לפרות ולרבות.


רש"י


יב.       מה מסמלת נתינת הטבעת מאת המלך? שהמקבלה יהיה שני לו לגדולה.


יג.        מהו רביד הזהב? שרשרת רצופה בטבעות.


יד.       מהי מרכבת המשנה? המרכבה השניה למרכבת המלך בחשיבותה.


טו.       מהו אברך (ג' פירושים)? אבי המלכות, או אב בחכמה ורך בשנים, או שכורעים ברך לפניו.


טז.      מהו צפנת פענח? מפענח הצפונות והסודות.


יז.        מיהו פוטיפרע ומדוע נקרא כך? פוטיפר, ונקרא כך מפני שנפרע ונסתרס מאליו, מפני שחמד את יוסף למשכב זכר.


יח.       כיצד שימרו בכל עיר את תבואתה? נתנו הפירות בתוך עפר המקום.


יט.       מניין שאסור לאדם לשמש מיטתו בשנות רעב? וליוסף יולד שני בנים בטרם תבוא שנת הרעב.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏