ברית- "סיפור לברית מילה"

"ברית מילה סיפור". על רבי תנחומא שניצל מגוב האריות בעקבות ניצחון בוויכוח מול קיסר רומי... מדוע נענש רבי תנחומא? ולמה מאותו היום רבי תנחומא נכנס ויצא מארמון הקיסר בכבוד גדול?... מתאים לשלב כ- "דבר תורה לברית מילה"

"סיפור לברית מילה"


המבדיל ביננו לבין אומות  העולם היא ברית המילה: "וביום השמיני ימול בשר עורלתו"

 

במדרש מובא סיפור:

פעם אחד אמר קיסר רומי לרבי תנחומא: "אולי נתחבר כולנו רומאים ויהודים - לעם אחד. מה דעתך?"


"אין כל בעיה" - השיב רבי תנחומא


"אולי יש בעיה אחת קטנה - אבל אפשר לפתור אותה בקלות... כפי שאתה יודע אדוני הקיסר, אנחנו היהודים מהולים ואיננו יכולים להידמות לכם. אם תמולו גם אתם ותהיו דומים לנו... אולי..."


הקיסר רתח מזעם ואמר: ניצחת!!! אבל כל המנצח את המלך בוויכוח דינו שמשליכים אותו לגוב האריות!


תפשו עבדיו של הקיסר את רבי תנחומא והשליכו אותו לגוב האריות. כלוב סגור ובו אריות רעבים משחרים לטרף...


והנה זה פלא! נשארו האריות במקומם רבוצים ולא נגעו ברבי תנחומא לרעה.


יהודי רשע מומר היה שם ואמר לקיסר בגיחוך: "הרי ברור שאין האריות רעבים משום כך אינם טורפים אותו..."


אם כך- אמר הקיסר- זה הזמן לבדוק זאת, הכנס אתה לכלוב ונראה.


לא הספיק הרשע להניד עפעף וכבר עבדי הקיסר תפשו אותו וזרקו גם אותו לגוב האריות. תוך כמה שניות, זינקו עליו האריות והפכוהו לגל עצמות...

 

מאותו היום רבי תנחומא נכנס ויצא מארמון הקיסר בכבוד גדול...


כן יאבדו כל אויבך ה'!


ברית- כשם שנכנס לברית (dvar-tora.co.il)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏