שאלות ותשובות- פרשת מקץ חלק ו

"שאלות ותשובות לפרשת מקץ" מעליית שישי עד עליית שביעי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת מקץ

עליית שישי – עליית שביעי  

מעליית שישי עד עליית שביעי


א.        מה אמר יוסף למשרתו כשראה את בנימין? שישחט בהמות ויכין ארוחה, כי יאכלו עמו בצהרים.


ב.         מדוע ייראו האחים כשהובאו לבית יוסף? הם חשבו שרוצים לתפסם בעלילה שלקחו הכסף.


ג.         מה אמר המשרת לאחים כשהתנצלו שלא הם לקחו הכסף? שהכל בסדר וה' נתן להם הכסף.


ד.         את מי הוציא המשרת מן המאסר והביאוֹ לאחים? את שמעון.


ה.        כיצד קיבל משרת יוסף את האחים? נתן להם מים לרגליהם ומספוא לחמוריהם.


ו.         מה הכינו האחים לפני בוא יוסף הביתה? את המנחה של הפירות שהביאו מהארץ.


ז.         בשלום מי שאל יוסף כשהגיע הביתה, ולזהותו של מי? בשלום יעקב אביהם, ולזהותו של בנימין האם הוא זה.


ח.        כיצד ברך יוסף את בנימין כשראהו? "אלוקים יחנך בני".

 

רש"י


ט.        מדוע פחדו האנשים כשהובאו לבית יוסף? אין הדרך לקחת את הקונים תבואה לביתו של יוסף, אלא הולכים למלון.


י.         איזו ירידה מהותית היתה לאחים כשבאו לקנות אוכל? הם היו רגילים עד עתה לפרנס אחרים, ועתה הם בעצמם מחפשים פרנסה.


יא.       בזכות מי אמר המשרת לאחים שקיבלו מטמון? בזכותם, ואם לא, אז בוודאי בזכות אביהם.


יב.       מה עשו האחים למשרת לפני שאמר להם שהכל בסדר? דחפו אותו לחוץ לבית.


יג.        כיצד הכינו האחים את המנחה ליוסף? סידרו הכל בכלים נאים.


יד.       מה היו עושים בימיהם לנתינת שלום? קדים ומשתחוים.


טו.       מה ההבדל בין קידה להשתחויה? קידה - כפיפת הראש, השתחויה - השתטחות לארץ.


טז.      מדוע ברך יוסף את בנימין דווקא בחן? כי כל השבטים קיבלו ברכה זו מאביהם כשבנימין עוד לא נולד.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏