שאלות ותשובות- פרשת ויגש חלק א

"שאלות ותשובות לפרשת ויגש" מעליית ראשון עד עליית שני. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת ויגש

עליית ראשון – עליית שני  

מעליית ראשון עד עליית שני


א.        מי ניגש אל יוסף ומה ביקש ממנו? יהודה, וביקש שלא יכעס כי הוא רוצה להסביר.


ב.         מה הסביר יהודה ליוסף? שהם עשו מה שביקש להוריד מצרימה את האח הקטן למרות הקושי הגדול של אביהם בכך.


רש"י


ג.         באיזה צורה דיבר יהודה עם יוסף? בצורה קשה.


ד.         מדוע השוה יהודה את יוסף לפרעה (ד' פירושים)? לענין חשיבות. או שילקה על בנימין, כפרעה שלקה על שרה. או שמבטיח ולא מקיים כפרעה. או שיהרוג אותו ואת פרעה.


ה.        מדוע אמר יהודה ליוסף שהיה להם אח שמת? מיראה שמא גם אותו יבקש שיביאו.


ו.         מדוע היה חשש שבנימין ימות בדרך? כשם שאמו מתה בדרך, שהשטן מקטרג בשעת הסכנה.


ז.         מי אם ימות נחשב כשלושה שמתו ומדוע? בנימין, כי היה אביו מתנחם בו על רחל ויוסף.


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏