שאלות ותשובות- פרשת ויגש חלק ב

"שאלות ותשובות לפרשת ויגש" מעליית שני עד עליית שלישי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת ויגש

עליית שני – עליית שלישי  

מעליית שני עד עליית שלישי


א.        כיצד הסביר יהודה את התערבותו במאסר בנימין? שהוא ערב בעדו, ושיחטא לאביו כל הימים אם לא יביאנו חזרה.


ב.         מה הציע יהודה לעשות? שהוא יהא עבד במקום בנימין, ובנימין יעלה חזרה עם אחיו.


ג.         כיצד נימק יהודה לסיכום את כאב לבו? איך אעלה אל אביו בלא הנער, ואיך אראה בצרה שתבוא על אבי.


ד.         מה ביקש יוסף כשלא יכול עוד להתאפק? להוציא כל איש מעליו.


ה.        מה אמר יוסף לאחיו לאחר שנתן קולו בבכי? אני יוסף העוד אבי חי.


ו.         מה היתה תגובת האחים ומדוע? לא יכלו לענות לו כי נבהלו מפניו.


ז.         מה ביקש מהם יוסף כשראה זאת? שיגשו אליו ולא ייעצבו ולא יכעסו על עצמם.


ח.        כיצד נימק יוסף לטובה את ירידתו למצרים? שה' שלח אותו כדי להציל עם רב ובכללם משפחתו.


ט.        מניין שבפגישת יוסף עם אחיו עברו כבר שנתיים מהרעב? יוסף אמר להם כי עוד חמש שנים יהיה רעב, הרי שעברו שנתיים.


רש"י


י.         מה הבטיח יהודה לאביו אם לא יביא חזרה את בנימין? להיות מנודה בשני עולמות.


יא.       כיצד הסביר יהודה שעדיף שהוא יהיה עבד מאשר בנימין? בכל דבר אני מעולה ממנו, לגבורה ולמלחמה ולשמש כמשרת.


יב.       מדוע ביקש יוסף שיצאו כולם לפני שמתודע לאחיו? שלא יראו וישמעו כיצד מתביישים אחיו.


יג.        מדוע נבהלו האחים מפני יוסף? מפני הבושה.


יד.       מדוע ביקש יוסף מאחיו לגשת אליו? כי ראה שהם נסוגים ומתביישים ורצה לקרבם, והראה להם שהוא מהול.
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏