שאלות ותשובות- פרשת ויגש חלק ד

"שאלות ותשובות לפרשת ויגש" מעליית רביעי עד עליית חמישי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת ויגש

עליית רביעי  – עליית חמישי  

מעליית רביעי עד עליית חמישי


א.        מדוע מיהר יעקב לרדת למצרים? כדי לראות את יוסף לפני מותו.


ב.         לאן נסעו קודם משפחת יעקב ומה עשו שם? לבאר שבע והקריבו שם קרבנות לה'.


ג.         מה אמר ה' ליעקב בחלום? שלא יפחד מלרדת מצרימה כי שם יפרה וירבה וה' יהיה עמו שם, וגם יעלהו משם, ויוסף יהיה עמו בפטירתו.


ד.         את מי ומה לקח יעקב למצרים? כל משפחתו וכל רכושו ורכושם.


רש"י


ה.        מניין שחייב אדם בכבוד אביו יותר מכבוד סבו? שהרי כתוב שיעקב זבח זבחים לאלוקי אביו יצחק, ולא כתוב אברהם.


ו.         מדוע קרא ה' ליעקב פעמיים יעקב יעקב? לשון חיבה.


ז.         מדוע הוצרך ה' לומר ליעקב שלא יפחד מלרדת למצרים? כי הוא היה מצר על שהוזקק לצאת מן הארץ.


ח.        היכן הובטח יעקב שייקבר בארץ ישראל? ואנוכי אעלך גם עלֹה.


ט.        הרכוש שרכש יעקב בכנען הוריד מצרימה. מה עשה עם אשר רכש בפדן ארם ומדוע? נתן לעשיו כרי של כסף וזהב עבור חלקו במערת המכפלה. כי אמר שאינו רוצה בנכסי חוצה לארץ.


י.         מי היו נכדותיו של יעקב שירדו מצרימה? שרח בת אשר ויוכבד בת לוי.
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏