שאלות ותשובות- פרשת ויגש חלק ו

"שאלות ותשובות לפרשת ויגש" מעליית שישי עד עליית שביעי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת ויגש

עליית שישי – עליית שביעי  

מעליית שישי עד עליית שביעי


א.        את מי שלח יעקב לפנות דרכו ולהכין מקומו בגושן? את יהודה.


ב.         היכן נפגשו יעקב ויוסף? בגושן.


ג.         כיצד הייתה הפגישה ביניהם? יוסף ראה את אביו ונפל על צואריו ובכה.


ד.         מה אמר יעקב ליוסף? שעתה הוא יכול למות אחרי שראה פניו.


ה.        מה אמר יוסף לאחָיו שהוא יאמר לפרעה ושגם הם יאמרו לו? שמשפחתו הגיעה והם רועי צאן, ושכך יאמרו גם הם לפרעה לכשישאלם למעשיהם.


ו.         מדוע ביקש יוסף שכך יאמרו לפרעה? כדי שישבו בארץ גושן שהיא ארץ מרעה ומרוחקת ממצרים העיר, כי תועבת מצרים כל רועה צאן.


ז.         כמה מאחיו לקח יוסף להציג לפני פרעה? 5.


ח.        מה אמרו האחים לפרעה לשאלתו למעשיהם? שהם רועי צאן והגיעו למצרים בגלל הרעב בכנען.


ט.        מה אמר פרעה ליוסף על האחים? שאם יש בהם מוכשרים יהיו שרים על שרי המקנה שלו.


י.         מה עשה יעקב כשעמד לפני פרעה? ברכוֹ.


יא.       מה שאל פרעה את יעקב ומה ענה לו? מה גילו, וענה 130 מעט ורעים ולא הגיעו לימי אבותיו.


רש"י


יב.       לשם מה הקדים יהודה להגיע לגושן (ב' פירושים)? פשט - להכין מקום גשמי ליעקב, דרש - להכין מקום רוחני ובית תלמוד שמשם תצא הוראה.


יג.        מה שינה יוסף ועשה כדי להזדרז לכבוד אביו? אסר בעצמו את הסוסים למרכבה.


יד.       מדוע יעקב לא נפל על צווארי יוסף ולא בכה? כי היה עסוק בקריאת שמע.


טו.       ממה חשש יעקב כל זמן שלא ידע שיוסף חי? שיתבע השם יתברך מיתתו ממנו וימות לעולם הבא, עתה שראהו - יודע שימות רק בעולם הזה.


טז.      את מי מהאחים הביא יוסף לפני פרעה ומדוע? דן ונפתלי גד ואשר וזבולון, שהיו נראים חלשים, כדי שלא יבקשם פרעה לשירותו.


יז.        איזו ברכה ברך יעקב את פרעה בהתחלה? ברכו בשלום.


יח.       איזו ברכה ברכו לבסוף? שיעלה נילוס לרגליו וישקה את הארץ.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏