שאלות ותשובות- פרשת ויגש חלק ז

"שאלות ותשובות לפרשת ויגש" מעליית שביעי עד סוף הפרשה. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת ויגש

עליית שביעי  – עד סוף הפרשה

מעליית שביעי עד סוף הפרשה


א.        באיזו עיר הושיב יוסף את משפחתו בארץ גושן? רעמסס.


ב.         מה עשה יוסף עם כל הכסף שקיבל עבור התבואה? הביא לפרעה.


ג.         מה קרה לכל הכסף של האזרחים במצרים? נגמר להם הכסף.


ד.         מה ענה יוסף לכל האנשים שביקשו לחם כאשר נגמר הכסף? שיביאו את הבהמות כתמורה.


ה.        מה קרה לאחר שנה עם הבהמות? גם הם נגמרו.


ו.         מה עשה יוסף כעת עם המבקשים לחם? קנה אותם ואת אדמתם.


ז.         מה עשה יוסף עם האזרחים במצרים לאחר שקנה את אדמתם לפרעה? העבירם מעיר לעיר.


ח.        את אדמת מי לא קנה פרעה ומדוע? אדמת הכהנים, כי הם מקבלים על פי חוק פרעה את לחמם, ולא היה צורך למכור אדמתם.


ט.        מה דרש יוסף כשנתן למבקשים זרע לזרוע? שחמישית בתבואות יקבל פרעה.


י.         איזה חוק יסד יוסף? כל היוצא מאדמת מצרים יקבל פרעה חומש.


יא.       במה ברך ה' את בני יעקב בארץ גושן? ויפרו וירבו מאוד.


רש"י


יב.       כיצד ביקשו המצרים זרע לזרוע האדמה בתום שנתיים מהרעב, והלא לא היו מים? אז כלה הרעב כי הגיע יעקב למצרים ועלה הנילוס והשקה הארץ.


יג.        מדוע העביר יוסף את העם מעיר לעיר ומה עוד כיוון בכך? לזיכרון שאין להם חלק באדמה, וכיוון בכך להסיר חרפה מעל אחיו שלא יקראו אותם גולים.


יד.       מהו לשון כהן (ב')? או משרת לאלהות, או לשון שר וחשוב.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏