שאלות ותשובות- פרשת וישב חלק ב

"שאלות ותשובות לפרשת וישב" מעליית שני עד עליית שלישי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת וישב

עליית שני  – עליית שלישי  

מעליית שני עד עליית שלישי


א.        מדוע הלכו אחי יוסף לשכם? לרעות את צאן אביהם.


ב.         מה ביקש יעקב מיוסף? שילך לראות את שלום אחיו ושלום הצאן.


ג.         באיזה לשון הסכים יוסף לשליחות? הנני.


ד.         מהיכן נשלח יוסף ולהיכן? מחברון לשכם.


ה.        מדוע שאל האיש את יוסף מה הוא מחפש? כי ראה שהוא תועה בשדה.


ו.         מה ענה האיש ליוסף כששמע שמחפש את אחיו? שהלכו למקום בשם דותן.


ז.         מה אמרו אחיו כשראוהו מתקרב אליהם לדותן? שיש להרגו ולהשליכו לבור ולומר שנטרף.


ח.        כיצד הצילו ראובן? אמר לאחיו שלא יהרגוהו אלא ישליכוהו לבור.


ט.        מה התכוין בכך ראובן? לחזור ולהוציאו משם ולהשיבו אל אביו.


רש"י


י.         מה באמת חיפשו האחים בשכם? לרעות עצמן ולבקש תאוות.


יא.       מה מבטאת הלשון "הנני"? ענווה וזריזות.


יב.       מדוע נאמר עמק חברון, אם היא נמצאת בהר? מעצה עמוקה של הצדיק הקבור בחברון, הוא אברהם, שנאמר לו כי גר יהיה זרעך.


יג.        מדוע שכם הוא מקום המועד לפורענות? שם מכרו את יוסף, שם עינו את דינה, שם נחלקה מלכות בית דוד.


יד.       מיהו האיש שפגש ביוסף בשדה? גבריאל המלאך.


טו.       מה רמז המלאך באמרו "נסעו מזה"? נסעו מן האחוה.


טז.      מה רמז המלאך ב"נלכה דותיינה"? מחפשים הם נכלי דתות להמיתך בהן.


יז.        מי אמר "ונראה מה יהיו חלומותיו" ומה כוונתו? השם יתברך, וכוונתו שיתקיימו חלומותיו של יוסף.


יח.       מדוע ביקש ראובן להציל את יוסף? כי ידע שהוא יהיה האשם כי הוא הבכור.


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏