שאלות ותשובות- פרשת וישב חלק ד

"שאלות ותשובות לפרשת וישב" מעליית רביעי עד עליית חמישי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת וישב

עליית רביעי  – עליית חמישי  

מעליית רביעי עד עליית חמישי


א.        מי היה שותפו של יהודה ומהיכן היה? חירה מעדולם.


ב.         מה היה שמו של חמיו של יהודה ומאיזה עם היה? שוע הכנעני.


ג.         כמה בנים היו ליהודה מבת שוע ומה שמותיהם? שלושה, ער אונן ושלה.


ד.         מה שם האישה שנתן יהודה לער בכורו? תמר.


ה.        מדוע הרג ה' את ער? כי הוא היה רע בעיני ה'.


ו.         מדוע אמר יהודה לאונן בנו שישא את תמר? כדי להקים זרע לאחיו.


ז.         מה עשה אונן, ומדוע, ומה הגיב השם יתברך? שיחת זרעו לבטלה ולא רצה הריון כי לא על שמו יהיה הזרע, והשם יתברך המית גם אותו.


ח.        מדוע אמר יהודה לתמר האלמנה לחזור לבית אביה עד שיגדל שלה בנו? כי רצה להתחמק ממנה ולא לתת לה את שלה, פן ימות גם שלה, בנו השלישי.


ט.        אחרי שהתנחם יהודה על מות אשתו בת שוע להיכן הלך ועם מי ולשם מה? לתימנה, עם חירה העדולמי, לגוז צאנו.


י.         מה עשתה תמר כשנודע לה שיהודה מגיע לתימנה? הסירה בגדי אלמנותה, התכסתה בצעיף וישבה בפרשת דרכים בדרך לתימנה.


יא.       מדוע עשתה כן תמר? כי ראתה שלא ניתנה לשלה, ורצתה בנים מיהודה.


יב.       מה הבטיח יהודה לתמר בשכרה ומה ענתה לו? גדי עיזים, והיא בקשה ערבון עד שיביא הגדי.


יג.        איזה ערבון ביקשה תמר? טבעת, בגד ומַטֶה.


יד.       מה עשתה תמר מיד לאחר מכן? הסירה צעיפה והחזירה בגדי אלמנותה.


טו.       ביד מי שלח יהודה גדי עיזים לתמר ולהחזיר הערבון? ביד רעהו העדולמי.


טז.      מה החליט יהודה כשאמר לו רעהו שלא מצאה וגם אנשי המקום אומרים שלא היתה אישה כזאת שם ומדוע? שתשאיר לעצמה את הערבון, כי גנאי להמשיך לחפשה.


יז.        מה פסק יהודה כשנודע לו לאחר שלושה חודשים שתמר הרה? שיש לשורפה.


יח.       מה ביקשה תמר לפני שהוצאה להורג? שיהודה יכיר את הערבון למי הוא שייך, כי לאיש זה היא הרה.


יט.       לאחר שהודה יהודה כיצד נימק את מעשה תמר? שהיא עשתה כן מפני שלא ניתנה לשלה בנו.


כ.         כמה ילדה תמר ומה היו שמותיהם? שניים, פרץ וזרח תאומים.


כא.      מי יצא הראשון ומי הוציא יד ראשון? פרץ יצא ראשון, וזרח הוציא יד ראשון.


כב.      מה עשתה המיילדת לראשון שהוציא יד? קשרה על ידו חוט שני.


רש"י


כג.       מדוע הורידו האחים את יהודה מגדולתו? כי הוא אמר למכרו ליוסף, ואילו אמר להשיבו היו שומעים לו, ועתה רואים הם בצרת אביהם.


כד.      מדוע היה ער רע בעיני ה'? כי היה משחית זרעו ומונע הריון לבל יכחיש יפיה של אשתו.


כה.      מדוע כיסתה תמר פניה? שלא יכיר אותה יהודה.


כו.       מדוע לא חשד יהודה שאשה זו שנראית כפרוצה היא תמר? כי היתה צנועה בבית חמיה.


כז.       מה היו תכונותיהם של פרץ וזרח בדומה ליהודה אביהם? גיבורים וצדיקים.


כח.      מדוע רימו את יהודה דווקא בגדי עיזים? כנגד מה שגם הוא רימה אביו בגדי עיזים ששחטו והטבילו בדמו את כתונת יוסף.


כט.      כעבור כמה זמן הוגד ליהודה על הריון תמר? חודשיים וקצת.


ל.         מדוע אם כן נאמר "כמשלוש חודשים"? רובו של ראשון רובו של אחרון ואמצעי מלא.


לא.      מדוע דנו את תמר להריגה בשרפה דוקא? משום שהיתה בתו של שם שהוא כהן.


לב.       מנין שנוח לאדם למות ולא להלבין פני חברו? תמר העדיפה להישרף ולא לבייש את יהודה ולומר שממנו היא הרה.


לג.       מדוע זכתה תמר שיצאו ממנה מלכים? שהייתה צנועה בבית חמיה.


לד.       מה ההבדל בין הריון רבקה להריון תמר (ב')? רבקה הריון מלא, תמר הריון חסר, שילדה לשבעה חודשים. רבקה ילדה אחד צדיק ואחד רשע, ותמר ילדה שני צדיקים.

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏