שאלות ותשובות- פרשת וישב חלק ה

"שאלות ותשובות לפרשת וישב" מעליית חמישי עד עליית שישי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת וישב

עליית חמישי – עליית שישי  

מעליית חמישי עד עליית שישי


א.        מי קנה את יוסף כשהורד מצרימה? פוטיפר סריס פרעה שר הטבחים.


ב.         על מי נאמר שהיה איש מצליח? על יוסף.


ג.         במה הבחין אדוניו של יוסף? שה' איתו ומצליח את כל מעשיו.


ד.         על מה הפקיד פוטיפר את יוסף? הכל חוץ מאשתו.


ה.        מה קרה בבית פוטיפר מאז הופקד יוסף על הכל? קיבל ברכה גדולה בבית ובשדה.


ו.         כיצד כונה יוסף בדומה לרחל אמו? יפה תואר ויפה מראה.


רש"י


ז.         מדוע נסמך מעשה תמר למעשה אשת פוטיפר? שתיהן כיוונו לטובה ולשם שמים, זו להביא בנים מיהודה הצדיק, וזו ראתה בכוכבים שמעמידה בנים מיוסף, ולא ידעה אם ממנה אם מבִּתה.


ח.        כיצד ראה פוטיפר שה' עם יוסף? תמיד שם שמים שגור היה בפי יוסף.


ט.        במה חטא יוסף כשראה שניתנה לו סמכות? התחיל אוכל ושותה ומסלסל בשערו, למרות שאביו מתאבל.


י.         מה עשה ה' בעקבות כך? גירה בו את הדוב, הוא אשת פוטיפר.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏