שאלות ותשובות- פרשת וישב חלק ז

"שאלות ותשובות לפרשת וישב" מעליית שביעי עד סוף הפרשה. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת וישב

עליית שביעי  – עד סוף הפרשה

מעליית שביעי עד סוף הפרשה


א.        מי חטאו למלך מצרים? שר המשקים ושר האופים.


ב.         מה עשה פרעה כשקצף עליהם? נתנם בבית הסוהר בו היה גם יוסף.


ג.         מה פקד שר הטבחים על יוסף? לשרת את שני השרים.


ד.         "מדוע פניכם רעים היום". מדוע שאל זאת יוסף? הם קמו בבוקר בפנים זועפות.


ה.        מה ענו לו השרים? שחלמו חלום מוזר ואין לו פותר.


ו.         מה אמר להם יוסף? שה' פותר חלומות ושיספרו לו.


ז.         מהו חלומו של שר המשקים? שעץ גפן לפניו ושלושה ענפים מורידים ענבים לפניו על העץ, והוא לוקחם וסוחטם לכוס פרעה ונותן לו.


ח.        מה יוסף אמר בפתרון חלום זה? שבעוד שלושה ימים יחזור שר המשקים לתפקידו.


ט.        מה ביקש יוסף משר המשקים וכיצד נימק זאת? שיזכירהו אל פרעה שיוציאו מהכלא, כי הוא נגנב מארץ העברים ולא עוול בכפו.


י.         מה סיפר שר האופים כשראה שפתר יוסף לטובה את חלום חברו? שהוא ראה בחלומו ששלושה סלים על ראשו ובהם מאפים לפרעה והעוף אוכל מתוכם.


יא.       כיצד פתר יוסף חלום זה? שבעוד שלושה ימים יתלהו פרעה והעוף יאכל את בשרו.


יב.       מה עשה פרעה ביום השלישי לחלומות ולפתרונם ולרגל מה? עשה משתה לרגל יום הולדתו.


יג.        מה ציוה לעשות לשרים הנ"ל באותו יום? להשיב את שר המשקים ולתלות את שר האופים.


יד.       האם זכר שר המשקים את יוסף? לא.


רש"י


טו.       מדוע קרה חטא השרים בסמוך למעשה אשת פוטיפר (ב' פירושים)? כדי להסיח דעת כולם מלדבר על יוסף ושיעברו לדבר על השרים, וכן שתבוא הרווחה לצדיק בעקבות כך.


טז.      במה חטאו השרים לפרעה? שר המשקים הגיש כוס שנפל לתוכה זבוב, ושר האופים הגיש פת שנמצאה אבן בתוכה.


יז.        כמה זמן עבר על השרים בכלא מאז שנאסרו ועד שחלמו? שנה.


יח.       מה חלם כל אחד מהם באופן כללי? את חלומו ואת פתרון חלום חברו.


יט.       מה פירוש זועפים? עצובים.


כ.         מדוע לא זכר שר המשקים את יוסף? כי תלה בו יוסף בטחונו שבעזרתו יצא מהכלא, והיה לו לבטוח בה'.


כא.      כמה שנים אחרי ששוחרר שר המשקים היה עוד יוסף בכלא? שנתיים.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏