שאלות ותשובות- פרשת שמות חלק ב

"שאלות ותשובות לפרשת שמות" מעליית שני עד עליית שלישי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת שמות

עליית שני – עליית שלישי  


א.        מה קרה לראייתו של יעקב באחרית ימיו? כַבדה והוקשתה לו.


ב.         מה עשה יעקב לנכדיו כשהגישם יוסף אליו? חיבקם ונישקם.


ג.         מה הודה יעקב לה' בקשר לנכדים? שאת אביהם לא פילל לראות ועתה רואה גם אותם.


ד.         מה עשה יוסף כשהוצאו מנשה ואפרים מחיק יעקב? השתחווה לפניו ארצה.


ה.        באיזה צד של יעקב הציב יוסף את מנשה ובאיזה את אפרים? מנשה בימין ואפרים בשמאל.


ו.         מה עשה יעקב כדי לברכם? הניח ידיו על ראשם באופן שימינו על ראש אפרים ושמאלו על ראש מנשה.


ז.         איזו ברכה ברך יעקב את מנשה ואפרים? שייקרא בהם שמו ויתרבו.


רש"י

ח.        מדוע הציב יוסף את מנשה לימין יעקב? כי הוא הבכור.


ט.        מהו "שׂיכל את ידיו"? נהג בידיו בחכמה והשכל, שאף כי ידע שמנשה הבכור נתן עליו יד שמאלו.


י.         מהו "וידגו לרוב"? יפרו וירבו כדגים, ושלא תשלוט בהם עין הרע - כדגים.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏