שאלות ותשובות- פרשת שמות חלק ג

"שאלות ותשובות לפרשת שמות" מעליית שלישי עד עליית רביעי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת שמות

עליית שלישי  – עליית רביעי  


א.        מה עשה יוסף כשהורע בעיניו שיד שמאל על ראש הבכור? תמך יד ימינו של יעקב להעבירה על ראש מנשה הבכור, והסביר זאת ליעקב.


ב.   מדוע מאן יעקב לעשות כן? כי ראה שאפרים יגדל ממנשה וזרעו יהיה מלֹא הגויים.


ג.  איזו עוד ברכה ברך יעקב את מנשה ואפרים? שהם יהוו דוגמא לעם ישראל שיברכו את בניהם שיהיו כאפרים ומנשה.


ד.  היכן עוד העדיף יעקב את אפרים לפני מנשה חוץ משימת יד ימינו על ראש אפרים? בברכת "ישימך" הקדים את אפרים למנשה.


ה.        מה ייחל יעקב שיעזור ה' לבניו שבמצרים? שיחזירם לארץ אבותיהם.


ו.         מה הבטיח יעקב ונתן ליוסף? חלק אחד יותר מאחיו.


רש"י


ז.         במי יש למנשה להתפאר שיצא ממנו ומדוע? גדעון בן יואש, שנעשה נס על ידו.


ח.        במי יש לאפרים להתפאר שיצא ממנו, ומדוע? ביהושע, שילמד תורה לישראל, וינחיל את הארץ, ותעמוד חמה במקומה בשבילו ויצא שמעו בכל העולם.


ט.        במה היה קודם שבט אפרים למנשה? במסע הדגלים ובחנוכת הנשיאים.


י.   מפני מה ועבור מה נתן יעקב ליוסף את שכם? מפני שעוסק בקבורתו, ועבור קבורתו שלו (של יוסף), שבשכם יקברוהו.


יא.       מהו "שכם אחד" (ב' פירושים)? או העיר שכם ממש, או חלק נוסף על אחיו, והוא חלוקת שבט יוסף לשני שבטים, אפרים ומנשה.


יב.  מהו "בחרבי ובקשתי" (ב' פירושים)? או כפשוטו, שהוצרך למלחמה לאחר שהרגו שמעון ולוי בשכם ובאו סביבותיהם להלחם בהם. או בחכמתו ותפילתו.


יג.  אשר לקחתי מיד האמורי. מיהו האמורי ומדוע נקרא כך (ב' פירושים)? עשו הרשע, שעשה מעשה אמורי, או שהיה צד אביו באמרי פיו.
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏