שאלות ותשובות- פרשת וישלח חלק ב

"שאלות ותשובות לפרשת וישלח" מעליית שני עד עליית שלישי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת וישלח

עליית שני – עליית שלישי  


א.        כמה ראשי צאן ובקר שלח יעקב כמנחה לעשיו? 550.


ב.    מה ציווה יעקב את מגישי המנחה? לתת רווח בין העדרים ויהיה אחראי לכל עדר, וכל אחד מהם שיפגוש את עשיו יאמר לו שזוהי מנחת יעקב אחיו ושיעקב בדרכו אליו.


ג.         מה עשה יעקב באמצע הלילה? העביר את כל אשר לו את נחל יבוק.


ד.         מה קרה כשנותר יעקב לבד בצד השני של הנהר? נאבק עמו איש מסתורי.


ה.        מה עשה המלאך כשראה שאינו מנצח את יעקב? נגע בכף ירכו ועקרהּ ממקומה.


ו.         מה אמר יעקב למלאך שביקש ללכת כי עלה השחר? שלא ישלחו עד שיברכו.


ז.         מה ברך המלאך את יעקב לאחר ששאל לשמו? שמעתה ייקרא שמו ישראל, לשון שררה וחשיבות.


ח.        מה ביקש יעקב מהמלאך לאחר הברכה והאם קיבל? שיגלה לו שמו, וסרב.


רש"י


ט.        מה עוד נתן יעקב לעשיו חוץ מהבהמות? אבנים טובות ומרגליות.


י.         מדוע בבהמות יש זכרים שקיבלו יותר נקבות ויש פחות? ככל שטורח הזכר יותר במשך היום, הוא מקבל פחות נקבות, מפני שתש כחו יותר.


יא.       מה למדנו מכך לגבי בני אדם? למצות עונה, הפנוי יותר ממלאכה, חייב יותר בעונה.


יב.       מדוע לא פרסם הכתוב את הגמלים הזכרים? לפי שצנועים בתשמיש.


יג.        לפי מה חילק יעקב את העדרים? כל מין ומין לעצמו.


יד.       מדוע היה צורך בחלוקה לעדרים? כדי לגרום לעשיו הרשע להתפעל מריבוי הדורון.


טו.       מדוע היה יעקב שרוי בכעס כשעברה המנחה? מפני שהוצרך להוצאה זו.


טז.      מה עשה יעקב עם דינה לפני המפגש עם עשיו ומדוע? נתנהּ בתיבה, שלא יתן בה עשיו עיניו.


יז.        האם עשה כהוגן ומדוע ובמה נענש? לא, כי גם אם יישאנה שמא תחזירנו למוטב, ונענש שנפלה ביד שכם הערל.


יח.       כיצד קרה שנשאר יעקב לבדו מעבר לנהר? שכח פכים קטנים וחזר לקחתם.


יט.       מהו לשון הֵאַבקות (ב' פירושים)? או העלאת אבק או התקשרות ואחיזה.


כ.         מהו לשון כפרה? קינוח והעברה.


כא.      מדוע מיהר המלאך ללכת כשעלה השחר? כי צריך הוא לומר שירה ביום.


כב.      איזו ברכה ביקש יעקב מהמלאך? שיודה לו על הברכות שקיבל מאביו.


כג.       מהי המשמעות בשינוי השם מיעקב לישראל? שהברכות לא ניתנו בעקבה ורמיה, אלא בשררה ובגלוי.


כד.      על מה בכה והתחנן המלאך ליעקב, ומה הגיב יעקב, ומה עשה המלאך? שימתין לו עד שיגיע (יעקב) לבית אל, ושם ישנה ה' שמו ויאשר את הברכות והמלאך יודה לו שם על כך, וסרב יעקב להמתין, עד שהודה לו המלאך באותו מקום על הברכות.


כה.      עם אילו אנשים מסוכנים התמודד יעקב וניצל? עשו ולבן.


כו.       מדוע לא ענה המלאך ליעקב כשנשאל לשמו? כי שמותיהם משתנים לפי מטרת שליחותם.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏