שאלות ותשובות- פרשת וישלח חלק ד

"שאלות ותשובות לפרשת וישלח" מעליית רביעי עד עליית חמישי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת וישלח

עליית רביעי  – עליית חמישי  

 

א.        מה עשו משפחת יעקב לאחר הפיוס עם עשיו? השתחוו לעשיו.


ב.         מה היה סדר המגיעים להשתחוות? השפחות וילדיהן, לאה וילדיה, יוסף ורחל.


ג.         מה ענה יעקב לעשיו כששאלו לפשר מחנה המנחה? שזוהי מתנה כדי למצוא חן בעיניו.


ד.         מה ענה יעקב לעשיו כשסירב לקחת את המנחה ואמר שכבר יש לו הרבה, והאם לבסוף לקח? שהוא שמח בראותו את פניו כמו שראה את המלאך, ושחשוב לו שייקח, והפציר בו ולקח.ה.        מה הציע עשיו ליעקב? שילכו יחד חזרה לארץ.


ו.         מה ענה לו יעקב? שבגלל הצאן והילדים הקטנים הוא חייב ללכת לאט, לכן כדאי שיתקדם עשיו, והוא כבר יגיע אליו לשעיר.


ז.         מה ביקש עשיו לעשות ומה הגיב יעקב? להציג את הגיבורים שאיתו לפני יעקב, ויעקב אמר שאין צורך כי מי הוא שירצה עשיו למצוא חן לפניו.


ח.        מה עשה עשיו לאחר מכן? נסע לדרכו לשעיר.


ט.        מה עשה יעקב לאחר מכן? נסע למקום ושמו סוכות.


י.         מה בנה שם יעקב? למשפחתו בית, ולמקנהו סוכות.


יא.       כיצד הגיע יעקב לארץ והיכן קבע מושבו? הגיע כשהוא שלם, וקבע מושבו בשכם.


יב.       מיד מי קנה יעקב חלקת אדמה וכמה שילם בעבורה? מיד חמור אבי שכם, ושילם מאה קשיטה.


יג.        מה בנה שם יעקב וכיצד קרא לו? מזבח, וקרא לו שם שיזכיר את עבדותו של יעקב לה' – אל אלהי ישראל.


רש"י


יד.       מדוע ניגש יוסף לפני רחל כשהשתחוו לעשיו ולמה זכה בגין כך? כי הייתה יפה ורצה להסתירה שלא יראנה עשיו, וזכה לברכת עלי עין.


טו.       מי הלך לעשיו יחד עם מוליכי המנחה? כתות של מלאכים.


טז.      כיצד הרתיעו המלאכים את עשיו ואנשיו? הכו אותם ולא הרפו, עד שנודע שעשיו הוא אחיו של יעקב, ולא עזרה הידיעה שהוא בנו של יצחק ונכדו של אברהם.


יז.        היכן הודה עשיו ליעקב על הברכות? יהי לך אשר לך.


יח.       מדוע הזכיר יעקב לעשיו שראה את המלאך? כדי שיתיירא ממנו על שראה מלאכים וניצל.


יט.       מה הבדל בין "יש לי כל" שאמר יעקב ל"יש לי רב" שאמר עשיו? כל, כל צרכי וסיפוקי. רב, לשון גאוה, הרבה יותר מכדי צרכי.


כ.         מהו "צאן עלות" שאינן יכולות לרוץ? שמגדלות עולליהן.


כא.      כיצד הבטיח יעקב שיבא לעשיו לשעיר ולא בא? יעקב התכוין שיבא לשם בימות המשיח לשפוט את עשיו.


כב.      מדוע קבע יעקב את מפגשו הבא עם עשיו בשעיר הרחוקה? שזהו מושבו של עשיו, ושימתין שם ליעקב אם ירצה להרע לו, ויעקב כלל לא יגיע.


כג.       עם מי חזר עשיו לשעיר? לבד.


כד.      היכן היו 400 האנשים שבאו איתו? נשמטו ממנו אחד אחד.


כה.      היכן פרע להם השם יתברך? בימי דוד, 400 נערים עמלקים אשר רכבו על הגמלים, וברחו וניצלו מפני דוד.


כו.       כמה זמן שהה יעקב בדרך עד בואו לארץ וכיצד? שנה וחצי, קיץ חורף וקיץ.


כז.       במה היה יעקב שלם כשהגיע לארץ? בגופו בממונו בתורתו.


כח.      מה החידוש בשלמות זו? בגופו - שנתרפא מצליעתו, בממונו - שלא נחסר כלום מחמת אותו דורון ששלח לעשיו, בתורתו - שלא שכח בבית לבן כלום מתורתו.


כט.      כיצד קרא יעקב למזבח ומדוע? א-ל א-להי ישראל, כדי שייזכר שבחו של מקום בקריאת השם, ולא שזה היה שמו של המזבח.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏