כשמשיהו סובל - צריך לכאוב לנו

לעמוד מנגד רעיון נפלא של בית הלוי המבאר מדוע איוב נידון בייסורים. בנוסף סיפור מליצי המבאר שצרת השני - היא לא בהכרח רק שלו...

כשמישהו סובל אני צריך לצעוק אל ה'

 

החיד"א בפתח עיניים שואל: אמר איוב: "לזאת יחרד לבי" ממה חשש איוב?


במדרש רבה מובא:

"א"ר חייא בר אבא א"ר סימאי: שלושה היו באותה עצה (של השלכת הילדים ליאור): בלעם ואיוב ויתרו. בלעם שיעץ נהרג, איוב ששתק נדון בייסורין, יתרו שברח זכו מבני בניו שישבו בלשכת הגזית"


מתרץ החיד"א: איוב ראה שאביהו שתק ולא אמר כלום (רק נדב דיבר...) אמר לעצמו: אני שלא דיברתי מי יודע מה אקבל?!.. לכן חשש.

 

בית הלוי מבאר: בגלל זה נידון איוב בייסורים. לומר לו: למה שיש לך ייסורים אתה צועק? וכי זה ירפא את הכאבים?! אלא שכואב - צועקים!


אם היה לאיוב כואב שהולכים לזרוק ילדים לים הוא היה אמור לצעוק... לא צעקת - סימן שלא כאב לך...

 

כשיהודי סובל אין לעמוד מנגד...

 

משל מליצי המבאר יפה את העניין:

 

עכבר אחד הציץ מהחור שבקיר אל בעל הבית ואשתו כשהם פותחים חבילה ומחייכים. לתדהמתו הרבה הבחין כי הם קנו מלכודת עכברים משוכללת עם קפיץ חד ומאיים בתוכה.

העכבר הבין כי סכנה גדולה אורבת לו ומיד רץ החוצה וסיפר לתרנגולת בבהלה את אשר ראו עיניו. - אנא עזרי לי בבקשה פנה בייאושו אל התרנגולת.

"אני מבינה את מצבך הקשה ואין לי כל עניין במה שאתה מספר לי. הבעייה היא שלך תמודד...", הגיבה בביטול ובשלוות נפש התרנגולת.

בצר לו, רץ העכבר אל הרפת והסביר לפרה את חומרת מצבו ואף תיאר בפניה בפרוטרוט את המלכודת המאיימת.

"מו, מו, געתה הפרה והמשיכה ללחוך את החציר העסיסי תוך התעלמות מוחלטת מהעכבר המסכן...

שב העכבר עצוב לחורו והלילה ירד.

פתאום נשמע רעש חד והקפיץ של המלכודת שוחרר. קמה אשת האיכר לראות מה נלכד בתוכה ופתאום חשה בהכשת הנחש. הסתבר כי זנבו של הנחש נלכד במלכודת וגרם לכך שהנחש יכיש את בעלת הבית. מצבה הרפואי הלך והדרדר ובעל הבית נאלץ לשחוט את התרנגולת כדי להכין מרק בריא לאשתו. משך הזמן רבים באו לבקר ולשאול לשלומה ואז נאלץ בעל הבית לשחוט גם את הפרה כדי להכין אוכל לאורחיו הרבים...

 

מסקנה: אם שכנך או חברך זקוק לעזרה מוטב לא להתעלם...

 

כשיהודי סובל אין לעמוד מנגד...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏