שאלות ותשובות- פרשת וישלח חלק ו

"שאלות ותשובות לפרשת וישלח" מעליית שישי עד עליית שביעי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת וישלח

עליית שישי – עליית שביעי  א.        מה עוד הבטיח ה' ליעקב בבית אל? שהארץ המובטחת לאברהם ויצחק תהא שלו ושל זרעו.


ב.         מה עשה יעקב במקום בו דיבר איתו ה'? הקים מצבת אבן ועליה שפך יין ושמן.


ג.         מי קרא את שם העיר בית אל? יעקב.


ד.         היכן התקשתה רחל ללדת? כשיצאו מבית אל ועוד מרחק רב עד אפרת.


ה.        מה אמרה לה המיילדת? שלא תדאג כי כבר נולד הבן.


ו.         כיצד קראה רחל לבנה בטרם פטירתה וכיצד קרא לו אביו? היא קראה לו בן אוני, ואביו קרא לו בנימין.


ז.         היכן נקברה רחל? בבית לחם שזה בדרך לאפרת.


ח.        במה ציין יעקב את מקום קבורתה? באבן מצבה.


ט.        מה עשה ראובן והאם שמע על כך יעקב? שכב עם בלהה ושמע על כך יעקב.


י.         להיכן הלך יעקב כדי להיפגש עם יצחק אביו? לחברון, קרית ארבע.


יא.       בן כמה נפטר יצחק ומי עסק בקבורתו? 180, ועסקו בקבורתו יעקב ועשיו.


יב.       כמה נשים היו לעשיו ומה שמותיהן ושם הכינוי? 3, עדה המכונה בשמת, אהליבמה המכונה יהודית, ובשמת המכונה מחלת.


יג.        כמה בנים נולדו לעשיו ומה שמותיהם? 5, אליפז, רעואל, יעוש, יעלם, קורח.


יד.       מפני מה עקר עשיו דירתו מכנען לשעיר? הרכוש שלו ושל יעקב היה רב מדי מכדי לשבת יחד.

רש"י


טו.       מהו "כברת הארץ" (ג' פירושים)? או לשון כביר וגדול, היינו דרך ארוכה. או לשון כברה, שהארץ מנוקבת ככברה אחרי הסתיו. או שזוהי מידת מרחק מסויימת.


טז.      מה נולד עם כל שבט ומה עם בנימין? עם כל שבט תאומה ועם בנימין שתי תאומות.


יז.        מהו "בן אוני"? בן צערי שנולד לי מתוך צער גדול.


יח.       מהו בנימין (ב' פירושים)? או שנולד בדרום היינו ימין, היינו כנען ביחס לארם. או שנולד לאחר ימים ארוכים היינו לעת זקנתו של יעקב.


יט.       האמנם שכב ראובן עם בלהה, פרט? לא, אלא שלקח מיטת אביו מאוהל בלהה, ונתנה באוהל אמו לאה, כדי לתבוע עלבון אמו, כשראה שהעדיף יעקב אביו לאחר מיתת רחל להעביר מיטתו לבלהה ולא ללאה.


כ.         מדוע נמנו השבטים בסמוך למעשה ראובן? ללמד שכולם צדיקים ולא חטא ראובן.


כא.      לאיזה עניין ראובן בכור, ולאיזה עניין ניתנה בכורתו ליוסף? לעניין נחלה עבודה ומניין - ראובן בכור, ולעניין שייעשה לשני שבטים - יוסף הבכור.


כב.      מתי נפטר יצחק אבינו ביחס ליעקב ולמכירת יוסף? כשהיה יעקב בן 120, ו-12 שנה אחרי מכירת יוסף.


כג.       מה היה כינויה של עדה בת אילון אשת עשיו ומדוע? בשמת. שהייתה מקטרת בשמים לעבודה זרה.


כד.      מה היה כינויה של אהליבמה אשת עשיו ומדוע? יהודית, כך כינה אותה עשיו כדי להטעות אביו ולומר שהיא כופרת בעבודה זרה.


כה.      כיצד נולדה אהליבמה ומה המסר כאן? סבהּ צבעון בא על כלתו אשת אביה ענה, ונולדה היא, וללמד שנשות עשיו היו ממזרות.


כו.       מה היה כינויה של בשמת בת ישמעאל ומדוע? מחלת, ללמד שהנושא אשה עוונותיו נמחלים.


כז.       אילו ילדים לא כשרים הביא אליפז וכיצד? קורח מאהליבמה אשת אביו, ותמנע מאשתו של שעיר.


כח.      מדוע נפרד עשיו מיעקב ועקר מארץ מגוריהם (ג' פירושים)? א. לא היה מספיק מקום לשניהם. ב. כדי לא להתחייב ב"כי גר יהיה זרעך". ג. מהבושה שמכר בכורתו.


כט.      תמנע הייתה בת אלופים, מדוע הייתה לאליפז לפילגש? רצתה להידבק בזרעו של אברהם, אמרה אם איני זוכה להינשא לך לפחות אהיה פילגש.
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏