שאלות ותשובות- פרשת וישלח חלק ז

"שאלות ותשובות לפרשת וישלח" מעליית שביעי עד סוף הפרשה. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת וישלח

עליית שביעי  – עד סוף הפרשה


א.        כמה אלופים היו לבני שעיר החורי? 7.


ב.         כמה מלכים היו לאדום לפני ששלטו בהם ישראל? 8.


ג.         כמה אלופים היו לעשיו? 11.


רש"י


ד.         מה היה מיוחד ביושבי הארץ בני שעיר? היו טועמים עפר הארץ ויודעים איזו נטיעה ראויה לו, אם גפנים או זיתים וכד'.


ה.        אילו ממזרים הביא צבעון לעולם וכיצד? ענה מאמו, ואהליבמה מכלתו.


ו.         מי הוא שהביא פרדים לעולם וכיצד? ענה, שהביא חמור על סוסה.


ז.   מדוע הפרדים נקראים יֵמים? שאימתן מוטלת על הבריות, שיש להם מכות חזקות.


ח.        כמה מלכים עמדו לישראל שבימיהם בטלה מלכות אדום? 8.


ט.        על מה תיענש העיר בצרה באחרית הימים? שיצא ממנה מלך לאדום.


י.         האם מדין ומואב היו בשלום, פרט? לא, אך בימי בלעם התאחדו נגד ישראל.


יא.       ממי מאלופי עשיו יצאה רומי? מגדיאל.

 

 


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏