שאלות ותשובות- פרשת וישב חלק א

"שאלות ותשובות לפרשת וישב" מעליית ראשון עד עליית שני. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת וישב

עליית ראשון – עליית שני  

מעליית ראשון עד עליית שני


א.        בן כמה היה יוסף בשעת מכירתו? 17.


ב.         עם מי התרועע יוסף ועל מי הוציא דיבה? עם בני בלהה וזילפה. ואמר על בני לאה דיבה.


ג.         את מי אהב ישראל מכולם ומדוע? את יוסף, כי היה בן הזקונים.


ד.         מה הכין לו במיוחד יותר מאחָיו? כתונת פסים.


ה.        מה גרמה אפליה זו? שכל האחים ישנאו את יוסף.


ו.         מה גרם להגדלת השנאה על יוסף? חלום שיוסף חלם וסיפר להם.


ז.         מה היה דבר החלום? כל האחים בשדה אוגדים אלומות וכל האלומות משתחוות לאלומת יוסף.


ח.        מה הגיבו האחים על החלום? וכי חושב אתה למלוך ולמשול עלינו?!


ט.        מה היה דבר החלום השני? שמש וירח ואחד עשר כוכבים משתחוים לו.


י.         למי סיפר יוסף חלום זה? לאביו ולאחיו.


יא.       מה הייתה התגובה? אביו גער בו על שרמז שאביו ואמו ואחיו ישתחוו לו.


יב.       האם יעקב העביר מלבו, או שמר בלבו את דבר החלום? שמר.


רש"י


יג.        מה מורה הסמיכות שבין תולדות עשיו ואלופיו לתולדות יעקב (ב' פירושים)? שתולדות יעקב חשובות בעיני ה' לכן האריך בהם, שלא כתולדות עשיו. וכן להראות שכל האלופים של עשיו כקש ישַרפו מניצוץ אחד של יוסף.


יד.       מדוע היה יוסף עיקר תולדותיו של יעקב (ג' פירושים)? שעיקר עבודתו של יעקב אצל לבן היתה בשביל רחל. וכן שהיה דומה לו מאוד. וכן שעבר על יוסף בדיוק מה שעבר על יעקב.


טו.       מדוע לא חפץ ה' בשלוות הצדיקים בעולם הזה? דיים מה שמתוקן להם לעולם הבא.


טז.      אילו מעשי נַערוּת היה יוסף עושה? מתקן שערו וממשמש בעיניו.


יז.        מדוע התרועע יוסף עם בני השפחות? כי בני לאה היו מבזים אותם, והוא היה מקרבן.


יח.       איזו דיבה אמר יוסף על אחיו? שאוכלים אבר מן החי, שקורין לבני השפחות עבדים, ושחשודים על העריות, וחוץ מזה אמר כל מה שאפשר.


יט.       האם נענש יוסף על דיבה זו ובמה? כן, שנמכר לעבד ונתנסה בעריות.


כ.         מהו בן זקונים (ג' פירושים)? א. שנולד לעת זקנותו. ב. בן חכם. ג. זיו איקונין וקלסתר פנים של יעקב ויוסף היו דומים.


כא.      כתונת פסים, מה רמוז בכך? פ'וטיפר ס'וחרים י'שמעאלים מ'דינים - העוסקים במסחר יוסף.


כב.      אחָיו של יוסף לא דיברו איתו לשלום, איזו כף זכות יש בכך? שהיו פיהם וליבם שווים.


כג.       מדוע גער יעקב ביוסף כשסיפר חלומו? כי היה גורם שישנאוהו.


כד.      מדוע לא קיבל יעקב את פשר החלום? כי שמש וירח הם אב ואם, והרי אמו של יוסף נפטרה.


כה.      למי באמת הייתה הכוונה בירח ומדוע? לבלהה שגידלתו כאמו.


כו.       מדוע גער יעקב ביוסף לעיני אחיו? כדי להוציא מלבם שנאתם עליו.


כז.       מניין שאין חלום בלא דברים בטלים? שחלם יוסף שאמו משתחוה לו, בעוד שהיא נפטרה.


כח. כיצד נאמר כי יעקב האמין בחלום? ואביו שמר את הדבר, שפירושו המתין לקיומו.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏