שאלות ותשובות- פרשת שמות חלק ו

"שאלות ותשובות לפרשת שמות" מעליית שישי עד עליית שביעי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת שמות

עליית שישי – עליית שביעי  


א.   מה ביקש משה מחותנו ובאיזה טיעון? לשוב למצרים, לראות את שלום אחיו.


ב.    כיצד ברך יתרו את משה בפרידתם? לך לשלום.


ג.  מה בישר ה' למשה בקשר לחזרתו מצרימה? שהוא יכול לשוב, כי מתו כבר האנשים המבקשים את נפשו.


ד.   את מי הרכיב משה על החמור ומה עוד לקח בידו בדרכו מצרימה? את אשתו ובניו, ואת המטה לקח בידו.


ה.        מה ביקש ה' ממשה לומר לפרעה? שעם ישראל הוא בכורו, ואם אין הוא משלחו, יהרוג ה' את בנו בכורו (של פרעה).


ו.         מה ארע למשה בדרכו מצרימה באחד ממקומות הלינה? ה' ביקש להמיתו.


ז.         מי מנע זאת וכיצד? ציפורה, בכך שכרתה באבן צור את ערלת בנה הקטן.


ח.   כיצד קראה ציפורה לבנה בעקבות זאת ומדוע? חתן דמים, שבזכות דם המילה, חתנה משה עדיין חי.


ט.        היכן פגש אהרן את משה לאחר שנצטוה להקביל פניו במדבר? בהר האלוקים – חורב.


י.       מה עשה אהרן כשפגש את משה? נישק אותו.


יא.       מה סיפר משה לאהרן? על דבר השליחות והאותות.


יב.  את מי אספו משה ואהרן ולעיני מי עשו האותות? אספו את הזקנים, ועשו האותות לעיני העם.


יג.        האם העם האמינו לבשורת הפקידה ומה עשו? האמינו והשתחוו לה'.

 

רש"י


יד.  מדוע הוצרך משה לבקש רשות מיתרו לחזור למצרים? שהרי נשבע לו שלא ילך כי אם ברשותו.


טו.       כמה שמות היו ליתרו? 7.


טז.  מי ביקשו את נפשו של משה וכיצד מתו? דתן ואבירם, וירדו מנכסיהם, והעני חשוב כמת.


יז.    במה היה מיוחד החמור עליו הרכיב משה את אשתו וילדיו? הוא החמור שחבש אברהם בפרשת העקידה והוא החמור שעתיד מלך המשיח להגלות עליו.


יח.       אילו אותות נצטוה משה לעשות לפני פרעה? מדובר על המכות.


יט.  מהו לשון "בני בכורי"? לשון גדולה וכבוד.


כ.     היכן חתם ה' על מכירת הבכורה ליעקב? בני בכורי ישראל.


כא.  מדוע התרה ה' בתחילה על מכה אחרונה, מכת בכורות? כי היא הקשה שבכולן, ולהראות שאינו מסתיר תכנונו.


כב.      מדוע בא המלאך להרוג את משה? כי לא מל את אליעזר בנו.


כג.   מדוע באמת השתהה במילתו, ומדוע בכל זאת נענש? אמר לעצמו שאי אפשר למול לפני יציאה לדרך מפני סכנה, ואי אפשר לעכב את הדרך כי ה' ציוה לצאת, לכן יצא לדרך, אך נתעסק תחילה בעניני מלונו לפני המילה ועל זה נענש.


כד. כיצד הבינה ציפורה שעל עניין המילה באה המיתה? היה המלאך בדמות נחש בולע את משה מרגליו עד מקום המילה ומראשו עד ירכיו והבינה שתלוי באותו מקום.


כה.      היכן זרקה ציפורה את הערלה? ליד רגליו של משה.


כו.  מהו "חתן דמים" שקראה ציפורה לאליעזר בנה? שבגללו כמעט ונרצח בדמו חתנה, שהוא משה.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏