שאלות ותשובות- פרשת וארא חלק א

"שאלות ותשובות לפרשת וארא" מעליית ראשון עד עליית שני. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת וארא

עליית ראשון – עליית שני  


א.        באיזה שם נגלה ה' על האבות? א-ל  ש-די.


ב.         איזו ברית הקים ה' עם כל אחד מהאבות? לתת להם את הארץ.


ג.         מה גרם לה' לזכור את בריתו עם האבות? צעקת בני ישראל.


ד.         מה הם ארבע לשונות גאולה? והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי.


ה.        מה עוד הבטיח ה' חוץ מלשונות אלה? והבאתי אתכם אל הארץ.


ו.         כיצד הגיבו ישראל כששמעו ממשה כל זאת ומדוע? לא שמעו אליו מקוצר רוח ומעבודה קשה.


ז.         כיצד הגיב משה כשציוהו ה' לדבר עם פרעה? הוא שאל איך ישמע אלי פרעה אם בני ישראל לא שמעו אלי. ועוד, שאני ערל שפתיים.


ח.        מה ענה לו ה'? לא התייחס לשאלתו רק צרף אליו את אהרן שיעזור לו בדיבור.


רש"י


ט.        מה כוונת הלשון "אני ה'"? אני נאמן לקיים את אשר הבטחתי.


י.         כיצד לא נודע ה' לאבות בשמו? שלא קיים הבטחתו להם בחייהם.


יא.       מה פירוש שה' נשא ידו לתת לנו את הארץ? שנשבע על כך.


יב.       במה לא שמעו ישראל למשה? שלא התנחמו בדבריו.


יג.        במה היו האבות עדיפים על משה (ב' פירושים)? פעמים רבות נגלה אליהם ה' ולא שאלו לשמו. ומשה שאל לשמו. וכן האבות סבלו ולא הרהרו אחר מידותיו יתברך ומשה אמר למה הרעותה.


יד.       מהו לשון ערלה? אטימות.


טו.       כיצד ציווה ה' את משה ואהרן שינהגו עם בני ישראל? שינהיגום בנחת ויסבלו אותם.


טז.      כיצד ציווה ה' את משה ואהרן שינהגו עם פרעה? שידברו בכבוד ויחלקו לו כבוד.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏