שאלות ותשובות- פרשת וארא חלק ב

"שאלות ותשובות לפרשת וארא" מעליית שני עד עליית שלישי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת וארא

עליית שני – עליית שלישי  


א.        כמה בנים היו לראובן שמעון ולוי? ראובן 4 שמעון 6 לוי 3.


ב.         כמה שנים חיו לוי קהת ועמרם? לוי 137 קהת 133 עמרם 137.


ג.         מה היתה יוכבד בשביל עמרם? דודתו, אחות אביו קהת.


ד.         כמה בנים היו לעמרם יצהר ועוזיאל? עמרם 2, יצהר ועוזיאל כל אחד 3.


ה.        מי היתה אשתו של אהרן וכמה בנים היו לו? אלישבע, 4.


ו.         מי היתה אשתו של אלעזר וכמה בנים היו לו? בת יתרו, 1.


ז.         כמה בנים היו לקורח? 3.


רש"י


ח.        מדוע יוחסו רק ראובן שמעון ולוי? לפי שקיבלו דברי קינטור מיעקב אביהם בסוף ימיו, ולהראות חשיבותם.


ט.        מי נפטר הראשון בשבטים ומי אחרון? ראשון יוסף, ואחרון לוי.


י.         מניין שהנושא אשה יבדוק באחיה? שהרי סיפר הכתוב שאלישבע היא אחות נחשון.


יא.       מי היא בת פוטיאל שנשא אלעזר, ומדוע נקרא פוטיאל? מזרע יתרו שפיטם עגלים לעבודה זרה ומזרע יוסף שפטפט וזלזל ביצרו.


יב.       מדוע לפעמים מוקדם משה לאהרן ולפעמים להפך? לומר ששקולין הם.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏