שאלות ותשובות- פרשת וארא חלק ד

"שאלות ותשובות לפרשת וארא" מעליית רביעי עד עליית חמישי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת וארא

עליית רביעי  – עליית חמישי  


א.        מה ציוה ה' את משה ואהרן לעשות, כשידרוש מהם פרעה לעשות מופת? להשליך המטה שיהפוך לתנין.


ב.         מה עשה פרעה כשעשו כן לפניו? קרא למכשפיו ועשו כן גם הם.


ג.         מה עשה מטה אהרן למטות המכשפים? בלע אותם.


ד.         מה ציוה ה' את משה כשהכביד פרעה לבו? להגיע עם המטה לפרעה כשיוצא בבוקר ליאור, ולהזהירו לשלח העם, ואם לא, יהפוך היאור לדם.


ה.        מה תהיה השלכת מכת דם? לא יוכלו לשתות מן היאור וימותו כל הדגים.


ו.         את מי בדיוק ציוה ה' להטות ידו עם המטה על היאור? את משה שיאמר לאהרן לעשות כן.


ז.         האם גם החרטומים עשו כן וכיצד הגיב פרעה? כן, ופרעה חיזק את לבו.


ח.        מה ניסו המצרים לעשות כדי להשיג מים? חפרו בורות ליד היאור.


ט.        כמה ימים נמשכה מכת דם? 7.


י.         מה היתה המכה הבאה, מפניה הזהיר משה את פרעה? צפרדעים שיכנסו לכל מקום במצרים ובבתי המצרים.


יא.       מהיכן יצאו הצפרדעים ומי נטה ידו עם המטה? מהיאור, אהרן.


יב.       מה עשו החרטומים? העלו גם הם צפרדעים מן היאור.


יג.        כיצד הגיב פרעה? הוא ביקש ממשה ואהרן שיתפללו להסרת הצפרדעים ואז ישלח את העם.


יד.       מה ענה לו משה? שיאמר מתי הוא רוצה שימותו הצפרדעים.


טו.       מה ענה פרעה ומה הגיב משה? מחר, ומשה הסכים למען ידע פרעה שאין כה' אלקינו.


רש"י


טז.      מהו התנין אליו הפך המטה? נחש.


יז.        מהם להטיהם של החרטומים? לחשיהם.


יח.       האם נחש אהרן בלע נחשיהם של החרטומים פרט? לא, אלא הפך למטה חזרה ואז בלע.


יט.       מדוע היה פרעה יוצא ליאור בבוקר? לנקביו, ורצה שלא יראוהו, כדי שיחשיבו אותו לאלוה.


כ.         מדוע לקה הנילוס בתחילה? כי אותו עבדו המצרים.


כא.      מדוע לא היכה משה ביאור במכת דם וצפרדע? כי היאור הגן עליו כשהיה בתיבה, ואסור להיות כפוי טובה.


כב.      מה ההבדל בין להטיהם של החרטומים במטה, לבין לטיהם בדם וצפרדע? להטיהם מעשה כשפים, לטיהם מעשה שדים.


כג.       מדוע חיזק פרעה לבו? כי חשב שעושים בכשפים כמו חרטומיו.


כד.      כמה זמן היו המכות וכמה ההתראות? התראות 3 שבועות, המכה - שבוע.


כה.      מי הראשון שנכנסו הצפרדעים לביתו ומדוע? פרעה. שהוא הראשון שהתחיל בעצה.


כו.       לאיזה מקום פנימי ביותר נכנסו הצפרדעים? למעיהם של המצרים.


כז.       מה עלה מן היאור (ב' פירושים)? או צפרדע אחת גדולה שהיכוה והוציאה נחילים נחילים, או צפרדעים רבות.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏