שאלות ותשובות- פרשת וארא חלק ה

"שאלות ותשובות לפרשת וארא" מעליית חמישי עד עליית שישי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת וארא

עליית חמישי – עליית שישי  


א.  מה הבטיח משה לפרעה בדבר הסרת הצפרדעים? שיסורו מכל מקום חוץ מהיאור.


ב.   מה קרה לצפרדעים לאחר צעקת משה לה'? מתו כולן.


ג.    מה עשו איתן המצרים? צברו אותן בערמות לאשפה.


ד.    מה קרה לארץ בעקבות מות כל הצפרדעים? הבאישה.


ה.      מה אמר ה' למשה שיאמר לאהרן לאחר שגם הפעם הכביד פרעה את לבו? שיכה עם המטה את עפר הארץ ויהפך לכינים.


ו.     במי פגעה מכת כינים? באדם ובבהמה.


ז.         האם הצליחו החרטומים לעשות כן ומדוע? לא. הם אמרו שזו אצבע אלוקים.


ח.        מה אמר ה' למשה לאחר שגם הפעם הכביד פרעה את לבו? לפגשו לפרעה בבוקר ליד היאור ולאיים עליו במכת הערוב, ולהדגיש שבארץ גושן ששם היהודים לא יהיה ערוב.


רש"י


ט.        מדוע לא היכה משה בעפר? כי הגן עליו כשטמן בו משה את המצרי.


י.   מדוע לא הצליחו החרטומים להוציא כינים בכשפיהם? אין השד שולט בבריה פחותה מכשעורה.


יא.  מהי מכת ערוב? חיות רעות ונחשים ועקרבים באים בערבוביא ומשחיתים במצרים.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏