שאלות ותשובות- פרשת וארא חלק ז

"שאלות ותשובות לפרשת וארא" מעליית שביעי עד סוף הפרשה. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת וארא

עליית שביעי  – עד סוף הפרשה


א.        ממתי ועד מתי לא הייתה במצרים כמכת הברד? מיום שנוסדה ועד לאותה מכה.


ב.         מי מהאדם והבהמה ימות בברד? כל מי שיימצא בשדה.


ג.         מי אכן הניס את עבדיו ומקנהו לבתים? הירא את דבר ה'.


ד.         מה ציווה ה' את משה כדי להתחיל את המכה? לנטות ידו על השמים.


ה.        מה נתן ה' יחד עם הברד? קולות ורעשים חזקים.


ו.         מה היה בתוך הברד? אש מתלקחת.


ז.         מה ניזוקו מהברד? אדם ובהמה ועצים ועשבים.


ח.        היכן לא ירד ברד? בארץ גושן, אשר שם בני ישראל.


ט.        כיצד התבטא הפעם פרעה במיוחד? ה' הצדיק ואני ועמי הרשעים.


י.         מה בעשבים הוכה במכת הברד ומה לא ומדוע? הפשתה והשעורה הוכו ונשברו כי היו עומדות בגבעוליהם, ואילו החיטה והכוסמת שהיו עוד קטנות ולא עמדו בגבעוליהם לא לקו.


יא.       מה אמר משה לפרעה כשביקש להפסיק המכה ושהוא ישלח העם? שהוא יודע שאין לו יראת שמים עדיין ואין להאמינו.


רש"י


יב.       איזה סימן נתן משה לפרעה על זמן תחילת מכת ברד? שרט לו שריטה בקיר ואמר כשתגיע חמה לכאן ירד ברד.


יג.        איזה נס נעשה בתוך נס מכת הברד? שהאש והמים התערבבו זה בזה לעשות רצון קונם אפילו שהם אויבים זה לזה.


יד.       מדוע התפלל משה להפסקת מכת ברד דוקא מחוץ לעיר? כי היתה מלאה גילולים.


טו.       כיצד ניצלו מללקות החיטה והכוסמת אם כבר נאמר שהיכה הברד את כל עשב הארץ (ב' פירושים)? או שמדובר בעשב העומד בקלחו, שרק זה לקה. או שבנס ניצלו ונעשו להם פלאי פלאות.


טז.      מה ארע עם הברד שהיה בדרכו לארץ בשעה שהתפלל משה שייעצר? נשאר באוויר.

 © כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏