שאלות ותשובות- פרשת וירא חלק ה

"שאלות ותשובות לפרשת וירא" מעליית חמישי עד עליית שישי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת וירא

עליית חמישי – עליית שישי  


א.        בן כמה היה אברהם כשנולד לו יצחק? 100.


ב.         מה עשה אברהם ביום הגמל את יצחק? משתה גדול.


ג.         מה ראתה שרה שעושה ישמעאל בן הגר? מצחק.


ד.         את מי אמרה שרה לאברהם לגרש? את הגר וישמעאל בנה.


ה.        מה לא רצתה שרה שיקרה, אם ישמעאל יישאר? לא רצתה שיירש עם יצחק את רכושו.


ו.         האם קיבל אברהם ברצון את דברי שרה? לא.


ז.         מה אמר לו ה' על כך? שיקבל ברצון דברי שרה ויעשה כאשר אמרה.


ח.        מה אמר ה' לאברהם על ישמעאל? שגם הוא יהיה לעם גדול.


ט.        מה עשה אברהם השכם בבוקר? לקח לחם ומים ושילח את הגר וישמעאל.


י.         היכן נדדה הגר? במדבר באר שבע.


יא.   מה עשתה הגר כשנגמרו המים? השליכה את ישמעאל תחת שיח והתרחקה ובכתה.


יב.       מדוע התרחקה משם הגר? שלא לראות במות הילד.


יג.        את קול מי שמע ה' ואמר להגר שלא להתיירא? את קול הנער.


יד.    כיצד הציל ה' את ישמעאל? פקח את עיני הגר וראתה באר מים ומשם השקתה אותו.


טו.       היכן התיישב ישמעאל ובמה עסק? במדבר והיה צייד.


טז.   באיזה מדבר התיישב ישמעאל ומהיכן קיבל זיווגו? במדבר פארן וזיווגו ממצרים.


רש"י


יז.        מה עוד קרה כשנולד יצחק? הרבה ישועות לחולים ועקרות והרבה תפילות נענו.


יח.   במה חשדו את אברהם ושרה וכיצד ידעו את האמת? חשדו שהביאו מהשוק תינוק, וידעו שהיא שילדה אותו כשראו שהניקה עוד ילדים.


יט.       באיזה גיל היה יצחק בעת הגמלו? שנתיים.


כ.         מי הגיע למשתה הגדול? גדולי הדור: שם ועבר ואבימלך.


כא.  מה בדיוק עשה ישמעאל כשהיה "מצחק"? עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים.


כב.      על מה רב ישמעאל עם יצחק ומה עשה לו? על הירושה, והיה יורה בו חיצים.


כג.       על מה כאב אברהם בשילוח ישמעאל? על שיצא לתרבות רעה.


כד.   מניין שהיה אברהם טפל לשרה בנביאות? כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה.


כה.   מדוע לא נתן אברהם לישמעאל כסף וזהב כשנפרדו? שהיה שונאו על שיצא לתרבות רעה.


כו.       מדוע היה אברהם צריך לתת את ישמעאל על גב הגר? מפני שלא יכול היה ללכת ברגליו, מחמת עין הרע שהכניסה בו שרה.


כז.       האם הייתה להגר ירידה רוחנית כשיצאה מבית אברהם, פרט? כן, חזרה לגילולי בית אביה.


כח.      מדוע בזמן קצר כלו מי השתייה להגר? כי דרך החולים לשתות הרבה.


כט.      מניין שמועילה תפלת החולה על עצמו מתפלת אחרים עליו? וישמע אלקים את קול הנער.


ל.         כמה התרחקה הגר מהילד? כמרחק שתי יריות בקשת.


לא.      מה עשתה הגר כשקרב הילד למות? הוסיפה להתרחק.


לב.       כיצד דן ה' את ישמעאל, לפי ההווה, או העתיד לצאת ממנו? הווה.


לג.       באיזו תקופה הרעו לנו בני ישמעאל? בזמן גלות נבוכדנצר.


לד.       מדוע לקחה הגר לישמעאל אשה ממצרים? שם מקום הולדתה, ודרך אדם לחזור למקום אבותיו.


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏