שאלות ותשובות- פרשת וירא חלק ו

"שאלות ותשובות לפרשת וירא" מעליית שישי עד עליית שביעי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת וירא

עליית שישי – עליית שביעי  


א.        מה אמרו אבימלך ופיכול שר צבאו לאברהם? שה' עמו בכל מעשיו ושיכרות עמהם ברית אחוה.


ב.         למי מצאצאיו דאג אבימלך שגם עמהם תהיה הברית? בנו ונכדו.


ג.         על מה הוכיח אברהם את אבימלך? על באר המים שגזלו עבדיו.


ד.         כיצד התנצל אבימלך? אמר שאינו יודע מי עשה זאת, ושאברהם לא אמר לו, וגם לא שמע על כך מאחרים.


ה.        מה נתן אברהם לאבימלך בעבור הברית? צאן ובקר.


ו.         מדוע הציב אברהם לחוד 7 כבשות צאן? שתהיה עדות על שהבאר שלו.


ז.         מדוע מקום הברית נקרא באר שבע? שנשבעו ליד הבאר.


ח.        מה עשה אברהם בבאר שבע? נטע אשל וקרא בשם ה'.


ט.        היכן גר אברהם ימים רבים? בארץ פלישתים.

 


רש"י


י.         מניין ידע אבימלך שה' עם אברהם? שיצא משכונת סדום לשלום, וניצח המלכים, ונפקדה אשתו לעת זקנתו.


יא.       מניין שהאב מרחם עד הנכד ולא הלאה? אם תשקור לי ולניני ולנכדי.


יב.       איזה חסד עשה אבימלך עם אברהם? נתן לו לשבת בארצו.


יג.        מה היה הסימן בין רועי אברהם ואבימלך לבעלות על הבאר? מי שיעלו המים לקראתו הוא הבעלים.


יד.       מהו האשל שנטע אברהם (ב' דעות)? או פרדס או פונדק.


טו.       כיצד קרב אברהם אנשים לה'? לאחר שאכלו אצלו, אמר להם לברך לה' שמשלו אכלו.


טז.      כיצד סדר ישיבתו של אברהם בארץ? מצרים 3 חודשים, חברון 25 שנה, פלישתים 26 שנה, חברון 22 שנה.


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏