שאלות ותשובות- פרשת חיי שרה חלק א

"שאלות ותשובות לפרשת חיי שרה" מעליית ראשון עד עליית שני. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת חיי שרה

עליית ראשון – עליית שני  


א.        כמה שנים חיתה שרה? 127.


ב.         היכן נפטרה שרה? בקרית ארבע.


ג.         כיצד עוד נקראה קרית ארבע? חברון.


ד.         אברהם הגיע מיד לאחר הפטירה, לשם מה? לספוד לשרה ולבכותה.


ה.        מה ביקש אברהם מבני חת? אחוזת קבר ושטח לקבור את שרה.


ו.         מה ענו לו בני חת? שיתנו לו את מבחר קבריהם ולא ימנעו ממנו מאומה.


ז.         מה עשה אברהם לשמע התשובה? השתחוה לבני חת.


ח.        בחלקו של מי ביקש אברהם אחוזת קבר? עפרון בן צוחר.


ט.        מה היתה אחוזה זו והיכן היתה ממוקמת? מערה כפולה בקצה שדה עפרון.


י.         מה ענה עפרון לאברהם? שיקח בחינם השדה והמערה.


יא.       מה הגיב אברהם? שהוא יקנה בכסף את כל השדה.


יב.       כמה כסף ביקש עפרון תמורת השדה והאם קיבל? 400 שקל כסף וקיבל.


רש"י


יג.    מדוע חולק מספר שנות חייה של שרה לאחדות עשרות ומאות? בת ק' כבת כ' לחטא, שלא חטאה. בת כ' כבת ז' ליופי.


יד.  מדוע נקראה חברון קריית ארבע (ב' פירושים)? על שם ארבעת הענקים, או ארבעת הזוגות הקבורים שם.


טו.       מי היו 4 הענקים? אחימן ששי תלמי ואביהם.


טז.      מי היו 4 הזוגות? אדם וחוה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה.


יז.        מהיכן בא אברהם לספוד ולבכות לשרה? מבאר שבע.


יח.       מה הביא לפטירתה של שרה? השמועה שבנה עומד להשחט.


יט.       כיצד היה אברהם גם גר וגם תושב (ב' פירושים)? גר שבאתי מארץ אחרת, ותושב, שנתיישבתי עמכם. או שאם תרצו הריני גר ומבקש חלקה, ואם לא תרצו הריני תושב ואדרוש חלקה מן הדין כי הארץ שלי כהבטחת ה'.


כ.         מדוע נקראה המערה "מכפלה" (ב' פירושים)? שהיתה כבית ועליה על גביו, או שהיתה כפולה בזוגות.


כא.      מדוע דוקא באותו יום העלו את עפרון לגדולה? מפני חשיבותו של אברהם שעתיד היום לבקש ממנו הקבר.


כב.      מי ביטל ממלאכתו בשביל הלויית שרה? כל בני העיר חברון.


כג.       מי עוד ביקש לקנות שדה בכסף מלא? דוד מארַוְנה היבוסי.


כד.      במה חטא עפרון? שאמר הרבה ואפילו מעט לא עשה, אמר שיתן בחינם ולקח כסף רב.


כה.      מהו "עובר לסוחר"? כסף שמתקבל בכל מקום, ששוויו רב.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏