שאלות ותשובות- פרשת חיי שרה חלק ב

"שאלות ותשובות לפרשת חיי שרה" מעליית שני עד עליית שלישי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת חיי שרה

עליית שני  – עליית שלישי


א.        מה בדיוק קנה אברהם מעפרון? השדה וכל אשר בו כולל המערה וכל העצים.


ב.         כיצד כונה אברהם לעת זקנתו? בא בימים.


ג.         במה ברך ה' את אברהם? בכל.


ד.         ממי ביקש אברהם שישים ידו תחת ירכו ויישבע? מאליעזר עבדו וזקן ביתו.


ה.        מה היתה השבועה? שלא יקח אשה ליצחק מבנות כנען אלא מחרן.


ו.         מה שאל אליעזר את אברהם? אם האשה תרצה להשאר שם, האם אשאיר את בנך שם.


ז.         מה היתה תשובת אברהם? שלא ישאיר את בנו שם.


ח.        מה היתה תקוות אברהם? ה' שהבטיח לי ולזרעי את הארץ הזאת, יחזיר את בני לכאן עם אשה.


ט.        ואם בכל זאת לא תסכים האשה לבוא? בכל מקרה יצחק נשאר בארץ.


רש"י


י.         במה זכה שדה עפרון? שיצא מיד הדיוט ליד מלך.


יא.       מי ראה את קניין השדה? כל בני העיר.


יב.   מדוע היה צורך להישבע בהנחת היד תחת המילה? כי הנשבע צריך ליטול בידו חפץ מצוה.


יג.    מדוע דווקא במילתו של אברהם (ג' פירושים)? א. מצוה זו הייתה ראשונה. ב. באה על ידי צער. ג. הייתה חביבה עליו.


יד.       מתי נקרא ה' "אלוהי השמים" בלבד ומתי גם "אלוהי הארץ"? לפני שבא אברהם והרגילו בפי הבריות נקרא אלוהי השמים ואח"כ נקרא גם אלוהי הארץ.


טו.   אם לא תסכים האישה לבוא, מנין ייקח אשה ליצחק? מבנות ענר אשכול וממרא.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏