שאלות ותשובות- פרשת חיי שרהחלק ד

"שאלות ותשובות לפרשת חיי שרה" מעליית רביעי עד עליית חמישי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת חיי שרה

עליית רביעי  – עליית חמישי  


א.   על מה ברך אליעזר את ה'? על ששמר חסדו עם אברהם, והוליכו (לאליעזר) למשפחתו של אברהם.


ב.         למי סיפרה רבקה את הקורות אותה על עין המים? לבית אִמהּ.


ג.         מה עשה לבן כששמע על כך? רץ לכיוון אליעזר.


ד.         מה הביא לריצתו של לבן? שראה התכשיטים שקיבלה אחותו.


ה.   מה אמר לבן לאליעזר? שיכנס אליהם הביתה ויש מקום לו ולגמלים, כי הוא פינה את הבית.


ו.         מה נתן לבן לאליעזר כשנכנס? אוכל לגמלים ומים לרחוץ רגליו ורגלי מלויו.


ז.         מה אמר אליעזר כשהוגש לפניו לאכול? שלא יאכל עד שידבר דבריו.


ח.  מה סיפר אליעזר על אברהם? שהוא עשיר, ושנולד לו בן בזקנותו, ואת ענין השבועה על השידוך ליצחק.


ט.        לאחר שהמשיך אליעזר בסיפור המפגש עם רבקה מה סיכם וביקש? שיאמרו אם נותנים את רבקה או לא, שאז יפנה לימין או לשמאל.


י.         מה ענו לבן ובתואל לאליעזר? שהם רואים שהכל מאת ה' ושהוא יכול לקחת את רבקה.


יא.       מה עשה אליעזר כששמע זאת? השתחוה לה'.


רש"י


יב.       היכן היו אז הנשים יושבות במשך היום? בבית המיוחד לנשים למלאכתן.


יג.        מניין שאין הבת מספרת אלא לאמה? שרבקה רצה לספר לאמה על אליעזר.


יד.       מדוע רץ לבן לאליעזר? ראה את הנזם, והבין שהוא עשיר, ונתן עיניו בממון.


טו.       ממה פינה לבן את הבית לפני שנכנס אליעזר? מעבודה זרה.


טז.      מה רצה אליעזר כשאמר לאברהם שאולי לא תרצה האשה לבא אחריו? שיקח את בתו (של אליעזר) ליצחק.


יז.        האם הסכים לכך אברהם מדוע? לא, אמר לו שבנו ברוך, והוא (אליעזר) ארור.


יח.       כמה זמן לקח לאליעזר להגיע מכנען לארם נהרים? באותו יום הגיע בקפיצת הדרך.


יט.   מניין שחיבב ה' שיחת עבדי אבות מתורתן של בנים? ששיחת אליעזר כפולה בתורה, ואילו גופי תורה ניתנו ברמז.


כ.   חוץ מן הגמלים, האם הציעה רבקה לעוד מישהו לשתות בנוסף לאליעזר? לאנשים שאיתו.


כא.  במה שינה אליעזר בדיבורו ומדוע? אמר ששאל למשפחתה ואח"כ נתן התכשיטים, והיה להיפך, וזאת כדי שלא יתפסוהו בדיבורו איך נתן לפני שידע.


כב.      ממי רצה אליעזר לקחת אשה ליצחק אם לא יתנו את רבקה? מבנות ישמעאל או לוט.


כג.       מה למדנו מכך שהשיב לבן תשובה לפני אביו? שהיה לבן רשע.


כד.  מניין שמודים על בשורה טובה? אליעזר השתחוה לה' כששמע שיתנו לו את רבקה.
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏