שאלות ותשובות- פרשת חיי שרה חלק ה

"שאלות ותשובות לפרשת חיי שרה" מעליית חמישי עד עליית שישי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת חיי שרה

עליית חמישי – עליית שישי  


א.        מה נתן אליעזר לרבקה כמתנה לאחר ההסכמה? כלי כסף וכלי זהב ובגדים.


ב.         למי נתן אליעזר מגדנות? ללבן ולאם רבקה.


ג.         מה ביקש אליעזר מיד בבוקר שלאחר המשתה? שישלחוהו חזרה לאברהם.


ד.         מה ענו אחיה ואמה? שהם מעדיפים שהיא תתעכב אצלם מעט ואז תלך.


ה.        האם הסכים אליעזר לעיכוב או שרצה תיכף ללכת? רצה תיכף ללכת.


ו.         מה הוסכם שיכריע בין הצדדים? לשאול את הנערה רבקה בעצמה.


ז.         מה ענתה רבקה? שתלך עם אליעזר.


ח.        את מי שלחו יחד עם רבקה? אשה מינקת וכמה נערות משרתות.


ט.        מה ברכו את רבקה טרם יציאתה? שתפרה ותרבה ושזרעה יתגברו על שונאיהם.


י.         על מה רכבה רבקה בדרכה לכנען? על גמלים.


יא.       מניין הגיע יצחק בפגשו בשיירת אליעזר? מבאר לחי רואי שבנגב.


יב.       מה עשתה רבקה כשראתה מרחוק את יצחק? נפלה הצידה על הגמל.


יג.   מה עשתה רבקה כשאמר לה אליעזר שהאיש הוא יצחק אדונו? כיסתה עצמה בצעיף.


יד.       מה עשה אליעזר תכף כשפגש ביצחק? סיפר לו את הקורות אותו.


טו.       מה מצא יצחק ברבקה לאחר שנשאה? אהבה וניחום על אמו.

 


רש"י


טז.      מה הם המגדנות שנתן אליעזר למשפחת רבקה? פרות של ארץ ישראל.


יז.        היכן היה בתואל כשהסכימו לתת את רבקה? הוא רצה לעכב והמיתו מלאך.


יח.   כמה זמן רצו משפחת רבקה לעכבה ומדוע? שנה או 10 חודשים כדי שתפרנס עצמה בתכשיטים.


יט.       מניין שאין משיאין את האשה אלא לדעתה? ונשאלה את פיה.


כ.   למה התכוונו משפחת רבקה כשברכו אותה על זרע רב? שמה שנתברך בכך אברהם, שיהא ממנה ולא מאשה אחרת.


כא.      מה עשה יצחק בבאר לחי רואי? הלך להביא את הגר לאביו אברהם.


כב.      מה עשה יצחק בשדה? התפלל.


כג.       האם נפלה רבקה מהגמל, פרט? לא, אלא הטתה עצמה לכיוון הארץ.


כד.  מה בדיוק סיפר אליעזר ליצחק? על שקפצה לו הדרך ושנזדמנה לו רבקה בתפילתו.


כה.      מה החזירה רבקה לאוהל לאחר מות שרה? נר דלוק כל השבוע, ברכה בעיסה וענן על האהל.


כו.       מדוע אשתו של אדם מנחמתו על פטירת אמו? כי בחיי אמו היה כרוך אצלה, ואחר כך אצל אשתו.
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏