שאלות ותשובות- פרשת חיי שרה חלק ז

"שאלות ותשובות לפרשת חיי שרה" מעליית שביעי עד סוף הפרשה. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת חיי שרה

עליית שביעי  – עד סוף הפרשה 


א.        כמה בנים היו לישמעאל? 12.


ב.         כמה שנים חי ישמעאל? 137.


רש"י


ג.         מדוע נאמר לשון גויעה בישמעאל? כי היה צדיק ורק בצדיקים נאמר לשון גויעה.


ד.         מה למדנו מעניין שנות חייו של ישמעאל? שלפני שיצא יעקב ללבן, שהה 14 שנה בבית המדרש של עבר.

 

 
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏